ผลการค้นหา :

  สินค้าราคา(บาท) 
รูปภาพสินค้า รหัส9781111726126
1,035.00
รูปภาพสินค้า รหัส9781111821173
1,045.00
รูปภาพสินค้า รหัส9781111834616
9781111834616
-
ผู้เขียนWilliam J. Duiker
1,700.00
รูปภาพสินค้า รหัส9781118041581
9781118041581
-
ผู้เขียนWilliam F. Samuelson
1,075.00
รูปภาพสินค้า รหัส9781119051824
9781119051824
ผู้เขียนWilliam W. Priest
2,450.00
รูปภาพสินค้า รหัส9781133111504
960.00
รูปภาพสินค้า รหัส9781133190943
960.00
รูปภาพสินค้า รหัส9781133954774
1,680.00
รูปภาพสินค้า รหัส9781152823402
1,260.00
รูปภาพสินค้า รหัส9781259007996
1,725.00
รูปภาพสินค้า รหัส9781259011559
830.00
รูปภาพสินค้า รหัส9781259060762
9781259060762
This title integrates the best digital tools in the industry for ensuring that students are prepared to engage in classroom lectures and pursue future business and marketing careers.
ผู้เขียนE. Jerome McCarthy, Ph.D., Joseph P. Cannon, Ph.D., William D. Perreault, JR., Ph.D.
1,110.00
รูปภาพสินค้า รหัส9781259073281
1,100.00
รูปภาพสินค้า รหัส9781259095696
9781259095696
This text is an introduction to system dynamics and is suitable for such courses commonly found in engineering curricula.
ผู้เขียนWilliam J. Palm III
1,000.00
รูปภาพสินค้า รหัส9781259251252
1,646.00
รูปภาพสินค้า รหัส9781259251603
9781259251603
The idea for this book grew out of discussions between the statistic faculty and the engineering faculty at the Colorado School of Mines regarding our introductory statistics course for engineers.
ผู้เขียนWilliam Navidi
1,110.00
รูปภาพสินค้า รหัส9781259255724
9781259255724
ผู้เขียนWilliam P Cunningham
1,155.00
รูปภาพสินค้า รหัส9781259583360
9781259583360
ผู้เขียนWilliam Ma
720.00
รูปภาพสินค้า รหัส9781259921292
1,955.00
รูปภาพสินค้า รหัส9781260565461
9781260565461
ผู้เขียนWilliam Lanen
4,200.00