ผลการค้นหา :

  สินค้าราคา(บาท) 
รูปภาพสินค้า รหัส9780395908051
9780395908051
-
ผู้เขียนMICHAEL MELVIN, WILLIAM BOYES
1,395.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780415393607
3,170.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780425221419
9780425221419
-
ผู้เขียนWilliam Gibson
510.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780425222355
9780425222355
The New York Time Bestseller
ผู้เขียนWilliam Gibson
290.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780442018429
1,920.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780470038994
9780470038994
Everything you need to know and then some! The book you need to succeed!
ผู้เขียนWilliam Von Hagen
1,800.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780470041628
2,140.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780470138113
9780470138113
Wrox Programmer to Programmer
ผู้เขียนWilliam von Hagen
1,800.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780470282427
9780470282427
-
ผู้เขียนWilliam F. Samuelson
935.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780470294208
9780470294208
-
ผู้เขียนWilliam Von Hagen
1,600.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780470384671
1,030.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780470386804
1,600.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780470398739
910.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780470398784
910.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780470414378
9780470414378
International Student Version
ผู้เขียนWilliam F. Samuelson, Stephen G. Marks
935.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780470418895
915.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780470820988
970.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780470873724
9780470873724
The Fourth Edition provids students with an understanding of why econometrics is necessary and a working knowlege of basic econometric tools. This emphasizes motivation, understanding
ผู้เขียนR. Carter Hill, William E. Griffiths, Guay C. Lim
1,245.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780471083177
6,290.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780471121756
9780471121756
-
ผู้เขียนJONE WILLIAM TOIGO
1,904.00