ผลการค้นหา :

  สินค้าราคา(บาท) 
รูปภาพสินค้า รหัส9780071121118
660.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780071180641
9780071180641
-
ผู้เขียนPaul A. Samuelson, William D. Nordhaus
585.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780071188098
550.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780071221122
850.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780071259835
715.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780071263832
9780071263832
-
ผู้เขียนPaul A. Samuelson, William D. Nordhaus
775.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780071280761
9780071280761
This International Student Edition is for use outside of the U.S.
ผู้เขียนJ. Paul Peter, James H. Donnelly, JR.
1,278.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780071281027
9780071281027
-
ผู้เขียนPaul C. Cozby
700.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780071326155
9780071326155
ผู้เขียนPaul A Argenti
1,366.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780071497411
1,198.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780071790482
9780071790482
ผู้เขียนPaul Illman 
1,400.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780071829854
9780071829854
ผู้เขียนPaul Myerson
1,680.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780072975383
9780072975383
-
ผู้เขียนPaul Beamish
7,112.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780078825064
9780078825064
-
ผู้เขียนJOHN PAUL MUELLER
1,213.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780078825835
9780078825835
-
ผู้เขียนJOHN PAUL MUELLER
1,798.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780079119193
9780079119193
-
ผู้เขียนBJ WALSH, JOHN PAUL MUELLER
1,888.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780079120892
1,349.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780081019832
9780081019832
-
ผู้เขียนPaul Worsfold
188,100.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780081026311
9780081026311
-
ผู้เขียนPaul Breeze
3,565.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780123709004
9780123709004
Based on the authors' many years of experience in teaching food engineering to food science students, introduction to Food...
ผู้เขียนR.Paul Singh, Dennis R. Heldman
2,760.00