ผลการค้นหา :

  สินค้าราคา(บาท) 
รูปภาพสินค้า รหัส9780071220606
1,000.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780071220897
1,258.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780071220965
925.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780071220989
1,040.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780071264631
325.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780071267441
850.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780071274807
9780071274807
-
ผู้เขียนMichael Kutner
1,223.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780071284240
9780071284240
Retailing Management by Levy and Weitz is the best-selling textbook in the retailing market.
ผู้เขียนMichael Lery, Ph.D., Barton A. Weitz, Ph.D.
900.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780071285469
9780071285469
McGraw-Hill International Edition.
ผู้เขียนDhruv Grewal, Ph.D., Michael Levy, Ph.D.
1,478.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780071285803
9780071285803
Organizational Behavior and Management (Eighth edition) is organized into five parts containing a total of 17 chapters, one appendix, and...
ผู้เขียนMichael T. Matteson, Robert Konopaske, John M. Ivancevich
835.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780071311113
1,564.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780071314404
9780071314404
Introducing...Advertising and Promotion, Global Edition, by Belch and Belch
ผู้เขียนMichael A. Belch, George E. Belch
1,000.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780071315975
9780071315975
ผู้เขียนMichael Fitzpatrick
1,900.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780071317641
9780071317641
Our goal in writing this textbook on anatomy and physiology was to create a book that guides students on a clearly written and expertly illustrated beginner's path through the human body.
ผู้เขียนMichael P. McKinley, Valerie Dean O, Theresa Stouter Bidle
1,385.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780071317979
9780071317979
This book provides a sound, intuitive understanding of the basic concepts students need as they pursue careers in business, economics, and the life and social sciences.
ผู้เขียนLaurence Hoffmann, Gerald Bradley, Dave Sobecki, Michael Price
1,900.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780071318112
970.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780071318358
9780071318358
For a student, taking a cost accounting course can be like finding yourself in tall grass : surrounded by dense concepts and far from the path to mastery.
ผู้เขียนWilliam N. Lanen, Shannon W. Anderson, Michael W. Maher
1,000.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780071318389
9780071318389
Continues to address the importance of Integrated Marketing Communications (IMC) in the field of Advertising and how it impacts advertising strategy through featured examples of IMC campaigns.
ผู้เขียนChristian Arens, Michael F. Weigold, William F. Arens
1,000.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780071318518
9780071318518
ผู้เขียนMichael J. Hilmer
970.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780071318570
9780071318570
"Marine Biology" is used by high school, undergraduate, graduate, and adult education students, as well as by interested laypersons not enrolled in formal courses.
ผู้เขียนMichael E. Huber, Ph.D., Peter Castro, Ph.D.
1,110.00