ผลการค้นหา :

  สินค้าราคา(บาท) 
รูปภาพสินค้า รหัส9781856176088
9781856176088
The enviroment is a system. Human society, too, is a system. The systems coexist and interact, weekly in some ways, strongly in others.
ผู้เขียนMichael F. Ashby
2,150.00
รูปภาพสินค้า รหัส9781856176750
9781856176750
Handbook of Hospitality Strategic Management provides a critical review of mainstream hospitality strategic management research topics.
ผู้เขียนPeter Jones, ED., Dana V. Tesone, ED., Haemoon Oh, ED., Michael Olsen, ED., Jinlin Zhao, ED.
11,480.00
รูปภาพสินค้า รหัส9781856697958
9781856697958
-
ผู้เขียนMichael Bird
1,255.00
รูปภาพสินค้า รหัส9781860642593
1,970.00
รูปภาพสินค้า รหัส9781861520463
1,213.00
รูปภาพสินค้า รหัส9781864701029
9781864701029
-
ผู้เขียนMichael Webb
1,995.00
รูปภาพสินค้า รหัส9781876907495
9781876907495
-
ผู้เขียนMichael J. Crosbie
2,250.00
รูปภาพสินค้า รหัส9781879511217
955.00
รูปภาพสินค้า รหัส9781898800903
9781898800903
-
ผู้เขียนMichael Connelly
375.00
รูปภาพสินค้า รหัส9781902686554
2,250.00
รูปภาพสินค้า รหัส9781904642060
190.00
รูปภาพสินค้า รหัส9781907670459
9781907670459
ผู้เขียนMichael Boxwell
3,230.00
รูปภาพสินค้า รหัส9781908150608
1,415.00
รูปภาพสินค้า รหัส9781932159394
9781932159394
The events of September 11, 2001 forever changed the dynamics of omporting and exporting products into the United States.
ผู้เขียนMichael Assaf, Cynthia Bonincontro, Stephen Johnsen
2,340.00
รูปภาพสินค้า รหัส9781934015049
2,400.00
รูปภาพสินค้า รหัส9781934015322
9781934015322
This book presents an updated treatment of the dynamics of particles and particle systems suitable for students preparing for advanced...
ผู้เขียนJ. Michael Finn, Ph.D.
2,730.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786160800742
9786160800742
ชุดอัจฉริยะเก่งอังกฤษ ฟัง พูด อ่าน เขียน SE-ED Genius Readers พร้อมแปลศัพท์หน้าต่อหน้า
ผู้เขียนMichael Robert Bradie (ไมเคิล โรเบิร์ต เบรดี), Jane Austen (เจน ออสเตน)
ผู้แปลฐิติยา โรจน์สวัสดิ์สุข, พรรณผกา รุ่งเรือง
149.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786160800759
9786160800759
ชุดอัจฉริยะเก่งอังกฤษ ฟัง พูด อ่าน เขียน SE-ED Genius Readers พร้อมคำแปลศัพท์หน้าต่อหน้า
ผู้เขียนMichael Robert Bradie (ไมเคิล โรเบิร์ต เบรดี), Johanna Spyri (โยฮันนา สไปรี)
ผู้แปลลัดดาวัลย์ สัตตธรรมกุล, ปิยะดา น้อยผา
125.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786160800780
9786160800780
ชุดอัจฉริยะเก่งอังกฤษ ฟัง พูด อ่าน เขียน SE-ED Genius Readers พร้อมคำแปลศัพท์หน้าต่อหน้า
ผู้เขียนMichael Robert Bradie (ไมเคิล โรเบิร์ต เบรดี)
ผู้แปลอัชฌา เปรมฤดีเลิศ, อมรรัตน์ สวัสดิโอ
139.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786160800865
9786160800865
ชุดอัจฉริยะเก่งอังกฤษ ฟัง พูด อ่าน เขียน SE-ED Genius Readers พร้อมแปลศัพท์หน้าต่อหน้า
ผู้เขียนMichael Robert Bradie (ไมเคิล รอเบิร์ต เบรดี), Victor Hugo (วิกเตอร์ อูโก)
ผู้แปลสิริรัตน์ นุ่มฟัก, บุษดี ฤทธาภรณ์
149.00