ผลการค้นหา :

  สินค้าราคา(บาท) 
รูปภาพสินค้า รหัส9780582418110
75.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780590497749
120.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780590497763
120.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780590497817
205.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780590497831
205.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780724804931
1,280.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780737736199
9780737736199
-
ผู้เขียนKatherine Macfarlane
1,048.00
รูปภาพสินค้า รหัส9781111345419
625.00
รูปภาพสินค้า รหัส9781259255854
9781259255854
This book includes helpful tables and images, as well as boxes showcasing ethical dilemmas, "Apply Now" situations, and current issues related to media and technology complement the information.
ผู้เขียนKatherine L. Adams, Gloria J. Galanes
925.00
รูปภาพสินค้า รหัส9781285164205
1,490.00
รูปภาพสินค้า รหัส9781337710879
9781337710879
ผู้เขียนKatherine Stannett
490.00
รูปภาพสินค้า รหัส9781337710893
9781337710893
ผู้เขียนKatherine Bilsborough
485.00
รูปภาพสินค้า รหัส9781337710930
9781337710930
ผู้เขียนKatherine Stannett
485.00
รูปภาพสินค้า รหัส9781337710947
9781337710947
ผู้เขียนKatherine Stannett
485.00
รูปภาพสินค้า รหัส9781337711982
9781337711982
ผู้เขียนKatherine Stannett
260.00
รูปภาพสินค้า รหัส9781337908627
9781337908627
ผู้เขียนKatherine Stannett
260.00
รูปภาพสินค้า รหัส9781405882132
130.00
รูปภาพสินค้า รหัส9781590189849
9781590189849
-
ผู้เขียนKatherine Nell Macfarlane
1,298.00
รูปภาพสินค้า รหัส9781593631284
645.00
รูปภาพสินค้า รหัส9781782385066
2,250.00
123