ผลการค้นหา :

  สินค้าราคา(บาท) 
รูปภาพสินค้า รหัส9780672328077
2,160.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780753711835
420.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780761503835
9780761503835
-
ผู้เขียนPAUL J.DOWLING JR
1,007.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780763777524
4,800.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780763778330
9780763778330
This text is designed for the introductory, one-semester course in materials science or as a reference for professional egineers.
ผู้เขียนRobert W. Messler, JR.
4,010.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780764533204
9780764533204
-
ผู้เขียนJAMES C. ARMSTRONG,JR.
1,600.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780764575761
9780764575761
-
ผู้เขียนJoel Durham Jr.
810.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780764598197
1,080.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780766801714
4,030.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780786304868
525.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780789711328
2,016.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780789721808
9780789721808
-
ผู้เขียนJACK TACKETT,JR.
1,690.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780789732323
9780789732323
-
ผู้เขียนLes Freed, Frank Derfler Jr.
1,080.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780801333354
1,260.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780801988714
11,950.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780826413611
975.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780827364578
1,006.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780880229586
9780880229586
-
ผู้เขียนDON ROCHE,JR.
210.00
รูปภาพสินค้า รหัส9781111342746
780.00
รูปภาพสินค้า รหัส9781111533922
880.00