ผลการค้นหา :

  สินค้าราคา(บาท) 
รูปภาพสินค้า รหัส9781305093836
1,680.00
รูปภาพสินค้า รหัส9781305578265
2,070.00
รูปภาพสินค้า รหัส9781305657960
9781305657960
ผู้เขียนJoseph Gallian
9,695.00
รูปภาพสินค้า รหัส9781349949311
6,390.00
รูปภาพสินค้า รหัส9781401861643
9781401861643
-
ผู้เขียนDaryl Joseph Moore
1,755.00
รูปภาพสินค้า รหัส9781405882453
9781405882453
-
ผู้เขียนJoseph Conrad
120.00
รูปภาพสินค้า รหัส9781412981194
2,370.00
รูปภาพสินค้า รหัส9781418837068
500.00
รูปภาพสินค้า รหัส9781423902133
500.00
รูปภาพสินค้า รหัส9781428335202
9781428335202
ผู้เขียนJoseph Moravek
4,665.00
รูปภาพสินค้า รหัส9781437723335
9781437723335
ผู้เขียนPizzorno, Joseph
8,895.00
รูปภาพสินค้า รหัส9781439083925
9781439083925
"Mass Media Research: An Introduction, International Edition", begins with an overview of mass communication research and the ethics of research.
ผู้เขียนJoseph R. Dominick, Roger D. Wimmer
560.00
รูปภาพสินค้า รหัส9781439825501
1,470.00
รูปภาพสินค้า รหัส9781455702626
4,980.00
รูปภาพสินค้า รหัส9781483377445
2,550.00
รูปภาพสินค้า รหัส9781562050863
9781562050863
-
ผู้เขียนJOSEPH SMITH
979.00
รูปภาพสินค้า รหัส9781562055998
9781562055998
-
ผู้เขียนJOSEPH GANCI
1,469.00
รูปภาพสินค้า รหัส9781562764456
698.00
รูปภาพสินค้า รหัส9781562765293
9781562765293
-
ผู้เขียนJOSEPH LOWERY, LARRY ARONSON
1,008.00
รูปภาพสินค้า รหัส9781568303413
9781568303413
-
ผู้เขียนJOSEPH T.SINCLAIR, LEE CALLISTER
1,344.00