ผลการค้นหา :

  สินค้าราคา(บาท) 
รูปภาพสินค้า รหัส9780071284226
695.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780071284295
1,518.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780071285803
9780071285803
Organizational Behavior and Management (Eighth edition) is organized into five parts containing a total of 17 chapters, one appendix, and...
ผู้เขียนMichael T. Matteson, Robert Konopaske, John M. Ivancevich
835.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780071289429
1,413.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780071289481
900.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780071314251
900.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780071314398
925.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780071315500
9780071315500
Emphasises throughout the need for salespeople to be flexible and to adapt their strategies to customer needs, buyer social styles, and relationship needs and strategies.
ผู้เขียนStephen B. Castleberry, John F. Tanner, Jr.
1,125.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780071317009
1,080.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780071326216
1,294.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780071326339
900.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780071407106
9780071407106
-
ผู้เขียนJohn Reier
612.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780071414067
250.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780071440820
1,050.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780071472548
1,118.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780071611619
682.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780071756433
880.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780071782067
2,840.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780071795579
960.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780072389159
1,238.00