ผลการค้นหา :

  สินค้าราคา(บาท) 
รูปภาพสินค้า รหัส9780205227044
995.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780324178814
655.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780324323801
950.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780324366075
1,115.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780495667766
1,020.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780538754873
870.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780789732323
9780789732323
-
ผู้เขียนLes Freed, Frank Derfler Jr.
1,080.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780827364578
1,006.00
รูปภาพสินค้า รหัส9781111969806
750.00
รูปภาพสินค้า รหัส9781118123676
9781118123676
ผู้เขียนJames A. LaGro Jr.
3,015.00
รูปภาพสินค้า รหัส9781133628484
9781133628484
It presents the theory that is necessary for understanding the fundamental concepts of logic design while not overwhelming students with the mathematics of switching theory.
ผู้เขียนCharles H. Roth, Jr., Larry L. Kinney
905.00
รูปภาพสินค้า รหัส9781584503460
2,250.00
รูปภาพสินค้า รหัส9781592008148
1,350.00
รูปภาพสินค้า รหัส9781598633542
1,350.00
รูปภาพสินค้า รหัส9781598633740
9781598633740
No experience required
ผู้เขียนJerry Lee Ford, JR.
1,200.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789745121058
280.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789745348318
320.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789749307960
120.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780138003562
895.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780764569227
1,260.00