ผลการค้นหา :

  สินค้าราคา(บาท) 
รูปภาพสินค้า รหัส9789745127876
165.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789745129399
395.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789745240759
9789745240759
-
ผู้เขียนJohn J.S. Burton
1,495.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789745346888
155.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789746554121
9789746554121
รวม 47 วิธีสร้างความเป็นเลิศแก่องค์กรของคุณ
ผู้เขียนJohn G. Miller (จอห์น จี. มิลเลอร์)
ผู้แปลจุฑามาศ สุคนธา
230.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789746554367
330.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789747047615
9789747047615
-
ผู้เขียนJOHN HAYLOCK
150.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789747513868
9789747513868
นำเสนอความรู้เกี่ยวกับ "ธุรกิจเชิงปฏิบัติการ" ซึ่งครอบคลุมศาสตร์แห่งการบริหารธุรกิจอย่างครบถ้วน
ผู้เขียนBovee Courtland (โบวี่ โคทแลนด์), John V. Thill (จอนธ์ วี ธิว)
ผู้แปลดนุวัศ สาคริก, นวพงศ์ ตัณฑดิลก
210.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789747884654
9789747884654
เขียนแผนที่มีประสิทธิผลและบรรลุเป้าหมาย
ผู้เขียนJohn Westwood
ผู้แปลวิภาจรี นิธินากร
175.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789747884678
135.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789747884821
9789747884821
คู่มือมารยาทร่วมสมัย
ผู้เขียนJohn Bridges
ผู้แปลสิริพร เหลาแสง
165.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789747884838
165.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789747884845
9789747884845
สิ่งควรทำให้ถูกกาลเทศะและมีเหตุผล
ผู้เขียนJohn Bridges, Bryan Curtis
ผู้แปลรัชนี เอนกพีระศักดิ์
165.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789748136530
9789748136530
-
ผู้เขียนJohn Hoskin
195.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789748136547
9789748136547
-
ผู้เขียนJohn Hoskin
195.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789748136554
9789748136554
-
ผู้เขียนJohn Hoskin
195.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789748136561
9789748136561
-
ผู้เขียนJohn Hoskin
195.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789748512921
9789748512921
-
ผู้เขียนJohn Borthwick
395.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789748921921
9789748921921
-
ผู้เขียนJOHN JARDINE
390.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789749007679
275.00