ผลการค้นหา :

  สินค้าราคา(บาท) 
รูปภาพสินค้า รหัส9780132980630
1,090.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780133375565
9780133375565
-
ผู้เขียนJames Mathewson
1,670.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780133980417
569.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780135041963
9780135041963
An Introduction to Natural Language Processing, Computational Linguistics, and Speech Recognition
ผู้เขียนDaniel Jurafsky, James H. Martin
890.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780135096376
800.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780135103838
3,330.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780135105924
9780135105924
This is a special international edition of an established title widely used by colleges and universities throughout the world.
ผู้เขียนP. Nick Blanchard, James W. Thacker
840.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780135124062
3,330.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780135132814
1,990.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780135679180
1,512.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780136518037
9780136518037
-
ผู้เขียนJAMES E.GASKIN
618.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780137019038
885.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780137039548
1,010.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780137050512
9780137050512
-
ผู้เขียนSusan A.Risdel, James W. Nilsson
930.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780139064470
9780139064470
-
ผู้เขียนJAMES A.SENN
1,033.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780141316826
9780141316826
-
ผู้เขียนJames aldridge
325.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780155023550
680.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780194123020
9780194123020
-
ผู้เขียนSusan Iannuzzi, James Styring
185.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780194123037
9780194123037
-
ผู้เขียนJames Styring, Susan Lannuzzi
655.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780194123044
9780194123044
Specially-written songs and a step-by-step approach combine to make lessons fun and supportive for 12-15-year-olds.
ผู้เขียนSusan Iannuzzi, James Styring, Christina de Ia Mare
655.00