ผลการค้นหา :

  สินค้าราคา(บาท) 
รูปภาพสินค้า รหัส9781107658905
9781107658905
-
ผู้เขียนJack C.Richards
210.00
รูปภาพสินค้า รหัส9781107664289
9781107664289
ผู้เขียนJack C. Richards
359.00
รูปภาพสินค้า รหัส9781107668812
9781107668812
-
ผู้เขียนJack C. Richards
359.00
รูปภาพสินค้า รหัส9781107671324
1,200.00
รูปภาพสินค้า รหัส9781107681804
9781107681804
A collection of twelve lessons that teach English language grammar, vocabulary, functional language, listening and pronunciation, reading and writing and speaking.
ผู้เขียนJack C. Richards, David Bohlke
250.00
รูปภาพสินค้า รหัส9781107681965
9781107681965
Tried and tested. Better than ever Millions of students around the world have learned English with Interchange, the world's most successful English series for adult and young adult learners.
ผู้เขียนJonathan Hull, Susan Proctor, Jack C. Richards
359.00
รูปภาพสินค้า รหัส9781107699175
9781107699175
ผู้เขียนJack C.Richards
1,499.00
รูปภาพสินค้า รหัส9781108408363
1,930.00
รูปภาพสินค้า รหัส9781108410533
245.00
รูปภาพสินค้า รหัส9781111344832
1,295.00
รูปภาพสินค้า รหัส9781111824051
880.00
รูปภาพสินค้า รหัส9781118097946
935.00
รูปภาพสินค้า รหัส9781118273050
735.00
รูปภาพสินค้า รหัส9781118379790
9781118379790
ผู้เขียนJack R. Meredith
1,130.00
รูปภาพสินค้า รหัส9781118911013
6,240.00
รูปภาพสินค้า รหัส9781133284352
3,235.00
รูปภาพสินค้า รหัส9781133613053
9781133613053
ผู้เขียนJack R. Meredith
810.00
รูปภาพสินค้า รหัส9781137454201
7,135.00
รูปภาพสินค้า รหัส9781138909953
1,680.00
รูปภาพสินค้า รหัส9781259253928
9781259253928
This is an introduction to educational research. It covers the most widely used methodologies and discusses the research process in detail. Step-by-step analyses of real research studies.
ผู้เขียนJack R. Fraenkel, Norman E. Wallen, Helen H. Hyun
1,155.00