ผลการค้นหา :

  สินค้าราคา(บาท) 
รูปภาพสินค้า รหัส9780131354517
9780131354517
For introductory Computer Science courses using Java (CS1with Java), and other introductory programming courses in departments of Computer Science.
ผู้เขียนWalter Savitch, Frank M. Carrono
930.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780131488748
1,800.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780131971332
9780131971332
-
ผู้เขียนFrank L Pedrotti
1,135.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780132464260
9780132464260
This is a special international edition of an established title widely by colleges and universities throughout the world.
ผู้เขียนFrank Parker, Kathryn Riley
840.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780132989794
1,090.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780133867077
9780133867077
-
ผู้เขียนFrank Waters
1,116.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780135122303
9780135122303
-
ผู้เขียนFrank E. Puerta
3,005.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780135944332
9780135944332
-
ผู้เขียนCarrie Dobbs, Frank Dobbs
675.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780136084150
9780136084150
For undergraduate and graduate Auditing, Professional Research Case or capstone courses.
ผู้เขียนMark S. Beasley, Frank A. Buckless, Steven M. Glover, Douglas F. Prawitt
720.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780136099741
9780136099741
For students enrolled in Fixed Income Securities Courses or Bond Markets Courses.
ผู้เขียนFrank J. Fabozzi
890.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780137154999
970.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780138891558
9780138891558
-
ผู้เขียนFrank J. Fabozzi, CFA
700.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780140366938
9780140366938
-
ผู้เขียนL. Frank Baum
325.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780141315195
9780141315195
-
ผู้เขียนAnne Frank
385.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780141318141
9780141318141
-
ผู้เขียนFrank Rodgers
370.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780142409411
9780142409411
New York Times Best - Selling Author
ผู้เขียนFrank Beddor
360.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780194229586
9780194229586
-
ผู้เขียนL. Frank Baum
75.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780194788946
9780194788946
Dorothy lives in Kansas, USA, but one day a cyclone blows her and her house to a strange country called Oz. There, Dorothy makes friends with the Scarecrow...
ผู้เขียนL. Frank Baum, Rosemary Border
225.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780194789264
9780194789264
Dorothy lives in Kansas, USA, but one day a cyclone blows her and her house to a strange country called Oz. There, Dorothy makes friends with...
ผู้เขียนRosemary Border, L. Frank Baum
150.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780195971330
9780195971330
Dorothy and her little dog, Toto, are carried by a cyclone from her aunt and uncle's house in Kansas. When they come down,...
ผู้เขียนL. Frank Baum
290.00