ผลการค้นหา :

  สินค้าราคา(บาท) 
รูปภาพสินค้า รหัส9780070170445
1,035.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780070181915
9780070181915
This International Student Edition is for use outside of the U.S.
ผู้เขียนPeter C. Brewer, Ray H.Garrison, Eric W. Noreen
925.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780071117944
840.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780071221085
9780071221085
This International Student Rdition is for use outside of the U.S.
ผู้เขียนEric W. Noreen, Ph.D., Peter C. Brewer, Ph.D., Ray H. Garrison, Ph.D.
1,050.00
รูปภาพสินค้า รหัส9781259060731
9781259060731
Presents integrated and proven solutions designed to help attain course goals of student readiness, comprehension of content, and application of key concepts in the managerial accounting course.
ผู้เขียนEric W. Noreen, Ph.D., Peter C. Brewer, Ph.D., Ray H. Garrison
1,050.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786163500113
9786163500113
ครอบคลุมเกี่ยวกับการประยุกต์ข้อมูลทางการบัญชีและข้อมูลจากรายงานทางการเงินไปใช้เพื่อประโยชน์ในการบริหารกิจการ โดยนำเสนอเป็นภาษาอังกฤษ ต่อด้วยเนื้อหาและทฤษฎี พร้อมคำอธิบายและตัวอย่างเป็นภาษาไทย
ผู้เขียนPeter C. Brewer, Ray H. Garrison, Eric W. Noreen
ผู้แปลแพร กีระสุนทรพงษ์, ผศ.ดร., ประภาภรณ์ เกียรติกุลวัฒนา, ผศ.ดร., วชิระ บุณยเนตร, ผศ.ดร., พงศ์พรต ฉัตราภรณ์, ผศ.ดร.
250.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780071088015
1,070.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780321334886
1,800.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780321411754
1,800.00
รูปภาพสินค้า รหัส2010006475991
2010006475991
-
ผู้เขียนERIC LUSTBADER
385.00
รูปภาพสินค้า รหัส2010006499539
2010006499539
-
ผู้เขียนERIC LUSTBADER
450.00
รูปภาพสินค้า รหัส2010194573929
2010194573929
This course is intended for students of Electrical Engineering and Mechanical Engineering in universities, colleges, and technical schools, and for technicians and engineers.
ผู้เขียนEric H. Glendinning, Norman Glendinning
339.00
รูปภาพสินค้า รหัส2061110000647
2061110000647
-
ผู้เขียนERIC LUSTBADER
210.00
รูปภาพสินค้า รหัส2222060001102
2222060001102
-
ผู้เขียนERIC LUSTBADER
225.00
รูปภาพสินค้า รหัส2224410000278
2224410000278
-
ผู้เขียนERIC ALLYN
395.00
รูปภาพสินค้า รหัส2226630000083
1,800.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780006475996
9780006475996
-
ผู้เขียนERIC LUSTBADER
210.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780006499534
9780006499534
-
ผู้เขียนERIC LUSTBADER
450.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780064434508
9780064434508
-
ผู้เขียนEric Carle
600.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780071795708
9780071795708
ผู้เขียนEric Maiwald
1,152.00