ผลการค้นหา :

  สินค้าราคา(บาท) 
รูปภาพสินค้า รหัส9781584502838
9781584502838
-
ผู้เขียนEric Hunley
2,250.00
รูปภาพสินค้า รหัส9781584503651
1,800.00
รูปภาพสินค้า รหัส9781587052101
1,980.00
รูปภาพสินค้า รหัส9781587052668
9781587052668
-
ผู้เขียนEric Geier
1,440.00
รูปภาพสินค้า รหัส9781587200793
1,440.00
รูปภาพสินค้า รหัส9781590594452
9781590594452
-
ผู้เขียนEric White
1,920.00
รูปภาพสินค้า รหัส9781592003297
1,580.00
รูปภาพสินค้า รหัส9781592004294
9781592004294
-
ผู้เขียนEric Grebler
900.00
รูปภาพสินค้า รหัส9781592005192
9781592005192
-
ผู้เขียนEric Grebler
900.00
รูปภาพสินค้า รหัส9781592005383
9781592005383
-
ผู้เขียนChris Hawkins, Eric Grebler
990.00
รูปภาพสินค้า รหัส9781592006663
9781592006663
-
ผู้เขียนChris Hawkins, Eric D. Grebler
990.00
รูปภาพสินค้า รหัส9781592009008
9781592009008
-
ผู้เขียนEric D. Grebler
1,200.00
รูปภาพสินค้า รหัส9781597491235
9781597491235
Use Freely Available Tools to Get Big Dollar Security for Your Network!
ผู้เขียนEric Seagren
1,800.00
รูปภาพสินค้า รหัส9781598632309
9781598632309
-
ผู้เขียนEric D. Grebler
1,400.00
รูปภาพสินค้า รหัส9781615930845
2,075.00
รูปภาพสินค้า รหัส9781931836371
1,530.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786163500113
9786163500113
ครอบคลุมเกี่ยวกับการประยุกต์ข้อมูลทางการบัญชีและข้อมูลจากรายงานทางการเงินไปใช้เพื่อประโยชน์ในการบริหารกิจการ โดยนำเสนอเป็นภาษาอังกฤษ ต่อด้วยเนื้อหาและทฤษฎี พร้อมคำอธิบายและตัวอย่างเป็นภาษาไทย
ผู้เขียนPeter C. Brewer, Ray H. Garrison, Eric W. Noreen
ผู้แปลแพร กีระสุนทรพงษ์, ผศ.ดร., ประภาภรณ์ เกียรติกุลวัฒนา, ผศ.ดร., วชิระ บุณยเนตร, ผศ.ดร., พงศ์พรต ฉัตราภรณ์, ผศ.ดร.
250.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786167312026
9786167312026
ความสุขคืออะไร? ตามล่าหาความสุขที่แตกต่างของ 10 ประเทศทั่วโลก
ผู้เขียนEric Weiner
ผู้แปลโตมร ศุขปรีชา
280.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786168187296
9786168187296
ศาสตร์แห่งภูมิปัญญาจีนโบราณจากแดนมังกร ผสานเข้ากับกระบวนการลงมือทำตามแบบตะวันตกเป็นเวลา 9 สัปดาห์ เพื่อทำให้ทุกมิติที่เกี่ยวข้องกับการเงินของคุณครบถ้วน ได้สมดุล นำมาซึ่งสุขภาพการเงินที่ดี
ผู้เขียนEric Shaffret (อิริค แซฟเฟิร์ต)
ผู้แปลชนิกานต์ เลิศศักดิ์วิมาน
330.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786168221396
9786168221396
หนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับครูอาจารย์ผู้ทุ่มเท พ่อแม่ คนทำงานด้านเด็ก ผู้กำหนดนโยบาย และทุกคนที่เชื่อมั่นในความเท่าเทียมทางการศึกษา เพื่อก้าวข้ามอุปสรรคด้านความเหลื่อมล้ำด้วยพลังแห่งการสอน
ผู้เขียนEric Jensen (เอริก เจนเซน)
ผู้แปลฐานันดร วงศ์กิตติธร, ลลิตา ผลผลา
425.00