ผลการค้นหา :

  สินค้าราคา(บาท) 
รูปภาพสินค้า รหัส9786168313633
9786168313633
โปรดเตรียมพื้นที่ในหัวใจให้ว่าง เพื่อเก็บเกี่ยวบทเรียนชีวิตจากนักคิดผู้ยิ่งใหญ่ ไม่ว่าจะเป็นการหัดสงสัยใคร่รู้อย่างโสเครตีส เดินในห้วงความคิดอย่างรุสโซ รื่นรมย์ชีวิตอย่างเอพิคิวรัส...
ผู้เขียนEric Weiner (เอริก ไวเนอร์)
ผู้แปลณัฐกานต์ อมาตยกุล
395.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789742129835
9789742129835
หนังสือเล่มนี้จะทำให้เรามั่นใจว่าสิ่งดี ๆ มากมายในชีวิตกำลังรอเราอยู่
ผู้เขียนEric Plasker, Dr. (อีริก พลาสเกอร์, ดร.)
ผู้แปลสมศักดิ์ หวานกิจเจริญ, น.พ.
195.00
รูปภาพสินค้า รหัส9781578261192
9781578261192
Based on the official surgeon general and cdc guidelines
ผู้เขียนRosemarie Alfieri, Stew Smith, James Villepigue, M. Laurel Cutlip, Andrew Flach
580.00
รูปภาพสินค้า รหัส9781587051920
2,340.00
รูปภาพสินค้า รหัส9781741794694
825.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780071088015
1,070.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780764596544
1,260.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786165156196
9786165156196
วิธีคิด ควมเชื่อ หรือแนวทางการบริหารบริษัทที่ค่อนข้าง "แตกต่าง" กับบริษัททั่วไป ไม่ว่าจะเป็นเรื่องวัฒนธรรมองค์กร เรื่องกลยุทธ์ เรื่องการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการสร้างนวัตกรรม
ผู้เขียนEric Schmidt (เอริก ชมิดท์), Jonatha Rosenberg (โจนาธาน โรเซนเบิร์ก), Alan Eagle (อแลน อีเกิล)
ผู้แปลณงลักษณ์ จารุวัฒน์, นุชนาฎ เนตรประเสริฐศรี, อรวรรณ คูหเจริญ นาวายุทธ
295.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786167503042
450.00
รูปภาพสินค้า รหัส0913010810197
200.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780071147378
810.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780071156394
570.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780132830362
1,065.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780231157179
1,930.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780307386670
9780307386670
International bestseller
ผู้เขียนAlexander McCall Smith
320.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780471469513
1,440.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780471661412
960.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780521892353
1,089.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780534382148
715.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780534410193
1,000.00