ผลการค้นหา :

  สินค้าราคา(บาท) 
รูปภาพสินค้า รหัส9780470116500
9780470116500
-
ผู้เขียนDavid Byrnes
1,125.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780470198520
5,200.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780470234556
1,020.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780470234600
9780470234600
-
ผู้เขียนDavid Besanko
875.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780470234631
900.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780470400302
980.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780470505854
910.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780470505861
9780470505861
It continues to promote student understanding of the three primary types of materials (metals, ceramics, and polymers) and composites...
ผู้เขียนDavid G. Rethwisch, William D. Callister, JR.
1,865.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780470547816
9780470547816
-
ผู้เขียนDavid Meerman Scott
590.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780470561584
9780470561584
It has been strategically revised to focus on engaging students, supporting critical thinking and moving students to the next level of physics understanding.
ผู้เขียนJearl Walker, Resnick, Halliday, David Halliday
1,000.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780470631553
9780470631553
ผู้เขียน David M. Pozar
8,410.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780470646168
9780470646168
Completely updated, the sixth edition provides engineers with an in-depth look at the key concepts in the field.
ผู้เขียนAdrienne S. Lavine, David P. Dewitt, Theodore L. Bergman, Frank P. Incropera
3,995.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780470677674
1,940.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780470809549
9780470809549
-
ผู้เขียนDavid Weaver
1,440.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780470820223
9780470820223
-
ผู้เขียนDavid Weaver
3,050.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780470844335
9780470844335
-
ผู้เขียนDavid Hussey
1,175.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780470903896
9780470903896
ผู้เขียนDavid Halliday
1,415.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780471007975
9780471007975
-
ผู้เขียนDAVID WOLFE
750.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780471165071
9780471165071
-
ผู้เขียนANDREA L.AMES, DAVID R.NADEAU
1,407.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780471175025
1,048.00