ผลการค้นหา :

  สินค้าราคา(บาท) 
รูปภาพสินค้า รหัส9786160801251
9786160801251
ชุดอัจฉริยะเก่งอังกฤษ ฟัง พูด อ่าน เขียน SE-ED Genius Readers พร้อมคำแปลศัพท์หน้าต่อหน้า
ผู้เขียนLouise Benette (หลุยส์ เบเนตต์), Charles Dickens
ผู้แปลสิริรัตน์ นุ่มฟัก, วรรธนา วงษ์ฉัตร
149.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786160826797
9786160826797
ชุดอัจฉริยะเก่งอังกฤษ ฟัง พูด อ่าน เขียน SE-ED Genius Readers พร้อมแปลศัพท์หน้าต่อหน้า
ผู้เขียนCharles Perrault (ชาลส์ แปร์โรต์), Dan C. Harmon (แดน ซี. ฮาร์มอน)
139.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786160829439
9786160829439
วรรณกรรมอ่านสนุก เก่งอังกฤษ SE-ED Happy Readers Stage 3 พร้อมแปลศัพท์หน้าต่อหน้า
ผู้เขียนCharles Perrault (ชาลส์ แปร์โรต์), Fiona Patchett (ฟิออน่า แพตเช็ตต์)
119.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786160829637
9786160829637
วรรณกรรมอ่านสนุก เก่งอังกฤษ SE-ED Happy Readers Stage 4 พร้อมแปลศัพท์หน้าต่อหน้า
ผู้เขียนCharles Dickens, Lesley Sims (เลสลีย์ ซิมส์)
129.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786160829675
9786160829675
วรรณกรรมอ่านสนุก เก่งอังกฤษ SE-ED Happy Readers Stage 5 พร้อมแปลศัพท์หน้าต่อหน้า
ผู้เขียนCharles Dickens, Mary Sebag-Montefiore (แมรี ซีแบก มอนตีฟิโอรี)
139.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786160831746
9786160831746
อ่านอังกฤษ เก่งอังกฤษ SE-ED World Readers แนวคลาสสิก ระดับมัธยมขึ้นไป ความยาวเรื่อง 7,718 คำ
ผู้เขียนAlex Peet (อเล็กซ์ พีต), Charles Dickens
139.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786160832811
9786160832811
รวมวรรณกรรมสยองขวัญคลาสสิกโดยนักเขียนอมตะชื่อก้องโลก อาทิ Oscar Wilde, Charles Dickens, Edgar Allan Poe
ผู้เขียนOscar Wilde, Charles Dickens, Edgar Allan Poe
ผู้แปลจุรีพร สมศาสตร์, วรรธนา วงษ์ฉัตร
275.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786160833351
99.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786164302938
9786164302938
อ่านให้เด็กฟังวันละ 1 เรื่อง เสริมสร้างจินตนาการ พร้อมปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรม
ผู้เขียนHettie Bingham, Louise Martin, Aesop, Charles Perrault
ผู้แปลวรางคณา กฤตสัมพันธ์
250.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786165150507
9786165150507
พบปริศนา 50 ข้อ ที่ช่วยให้สมองคุณทำงานได้เต็มศักยภาพ!
ผู้เขียนCharles Phillips (ชาร์ลส์ ฟิลลิปส์)
ผู้แปลรัชยา เรืองศรี
130.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786165150552
9786165150552
ปริศนาท้าไหวพริบ เพิ่ม IQ ได้ฉับไว
ผู้เขียนCharles Phillips (ชาร์ลส์ ฟิลลิปส์)
ผู้แปลปรัศนี
95.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786165150569
9786165150569
ปริศนาท้าไหวพริบ เพิ่ม IQ ได้ฉับไว
ผู้เขียนCharles Phillips (ชาร์ลส์ ฟิลลิปส์)
ผู้แปลนุชนาฎ เนตรประเสริฐศรี
95.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786165150590
9786165150590
ปริศนาท้าไหวพริบ เพิ่ม IQ ได้ฉับไว
ผู้เขียนCharles Phillips (ชาร์ลส์ ฟิลลิปส์)
ผู้แปลปรัศนี
95.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786165150637
570.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786165152594
9786165152594
100 คำถามลับคมความคิดเชิงธุรกิจ ค้นหาจุดเเข็งในตัวเอง ฝึกการคิดเเละตัดสินใจในเกมธุรกิจ
ผู้เขียนCharles Phillips (ชาร์ลส์ ฟิลลิปส์)
ผู้แปลวิญญู กิ่งหิรัญวัฒนา
165.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786165155274
9786165155274
เรื่องราวของการต่อสู้แต่ละครั้ง โดยวิเคราะห์วัฒนธรรมที่แตกต่างกันของทั้งสามบริษัทอย่างละเอียดและเข้าใจง่าย รวมทั้งประเมินว่า ใครเป็นผู้ชนะที่แท้จริงในแต่ละครั้ง
ผู้เขียนCharles Arthur (ชาร์ลส อาร์เธอร์)
ผู้แปลพิมพ์ใจ สุรินทรเสรี, ดร.
285.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786165278843
9786165278843
อ่านให้เด็กฟังวันละ 1 เรื่อง เสริมสร้างจินตนาการ พร้อมปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรม
ผู้เขียนHettie Bingham, Louise Martin, Aesop, Charles Perrault
ผู้แปลวรางคณา กฤตสัมพันธ์
250.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786167885667
9786167885667
หนังสือเล่มนี้จะเปลี่ยนมุมมองที่เรามีต่อ "สถิติ" ให้เห็นว่าแท้จริงแล้วสถิตินั้นสนุกเพียงใด และเชื่อมโยงกับชีวิตจริงอย่างไร แล้วคุณจะพบว่าสถิตินั้น "เซ็กซี่" แค่ไหน!
ผู้เขียนCharles Wheelan (ชาร์ลส์ วีแลน)
ผู้แปลกฤดิกร เผดิมเกื้อกูลพงศ์, ณัฏฐพรรณ เรืองศิรินุสรณ์
380.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786168221624
9786168221624
สถิติไม่ใช่เรื่องของการคำนวณเลขหรือทำให้มิตรสหายและเพื่อนร่วมงานงงงวยไปกับเทคนิคขั้นสูง แต่คือการเรียนรู้สิ่งที่ส่งผลต่อชีวิตของเรา
ผู้เขียนCharles Wheelan (ชาร์ลส์ วีแลน)
ผู้แปลกฤดิกร เผดิมเกื้อกูลพงศ์, ณัฏฐพรรณ เรืองศิรินุสรณ์
395.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786169058113
9786169058113
ความลับบางอย่างควรถูกฝังไว้ตลอดกาล...
ผู้เขียนCharles Brokaw (ชาร์ลส์ โบรคอว์)
ผู้แปลขจรจันทร์
360.00