สินค้าราคา(บาท) 
รูปภาพสินค้า รหัส9789745347649
9789745347649
การบัญชีบริหาร แนวคิดเกี่ยวกับต้นทุน พฤติกรรมของต้นทุนและการประมาณการต้นทุนเพื่อการตัดสินใจระบบต้นทุนมาตรฐานและงบประมาณยืดหยุ่น...
ผู้เขียนเบญจมาศ อภิสิทธิ์ภิญโญ
190.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789745346758
195.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789745346826
150.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789745346581
125.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789745344518
9789745344518
หลักการเบื้องต้นและกระบวนการต่างๆ ของการจัดทำบัญชี ตั้งแต่แม่บททางการบัญชี การวิเคราะห์รายการค้า...
ผู้เขียนเบญจมาศ อภิสิทธิ์ภิญโญ
250.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789745130081
180.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789745490109
195.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789745343863
190.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789748782775
350.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789745123953
9789745123953
ศาสตร์แห่งการวิเคราะห์ผลกำไรเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการตัดสินใจเลือกโครงการลงทุนในทางธุรกิจอุตสาหกรรมและงานวิศวกรรม...
ผู้เขียนชูเวช ชาญสง่าเวช
ผู้แปลดร.ชูเวช ชาญสง่าเวช
195.00
12