สินค้าราคา(บาท) 
รูปภาพสินค้า รหัส9789744433770
9789744433770
ตัดสินใจเปลี่ยนสู่ระบบการผลิตแบบลีนที่เป็นสากล ได้อย่างมั่นใจให้องค์กรของคุณเป็นองค์กรคุณภาพที่ลูกค้าพึงพอใจ
ผู้เขียนประดิษฐ์ วงศ์มณีรุ่ง, สมเจตน์ เพิ่มพูนธัญญะ, พรเทพ เหลือทรัพย์สุข, นพดล อิ่มเอม
180.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789745925908
9789745925908
การวางผนการผลิต...ประสิทธิภาพการดำเนินงาน...การควบคุมการผลิต
ผู้เขียนโกศล ดีศีลธรรม
230.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789744433664
200.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789742127756
9789742127756
181 วิธีเพื่อลดค่าใช้จ่ายให้ถึงระดับต่ำสุด
ผู้เขียนDavid W. Young
ผู้แปลกิตติกานต์ อิศระ
180.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789744433480
9789744433480
จากหลัก 3G PDCA และ การทำให้มองเห็น สู่การบริหารพื้นที่หน้างานจริง กลยุทธ์ความสำเร็จที่ยั่งยืนของธุรกิจ
ผู้เขียนIsao Endo
ผู้แปลธงไชย แก้วสอาด, ดร. , สมชาย พิพัฒน์ธนกุล
150.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789747513387
9789747513387
การจัดการการผลิตและการปฏิบัติการถือเป็นอีกศาสตร์หนึ่งที่มีความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในโลกธุรกิจซึ่งนับวันการแข่งขันจะทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น
ผู้เขียนJay Heizer (เจย์ ไฮเซอร์), Barry Render (เบร์รี่ เรนเดอร์)
ผู้แปลกิตติชัย อธิกุลรัตน์, ศิรัตน์ แจ้งรักษ์สกุล, รชฏ ขำบุญ, โสมสกาว สนิทวงศ์ ณ อยุธยา, อาทร จิตสุนทรชัยกุล, ดร., จินตนัย ไพรสณฑ์, ดร., ผ่องใส เพ็ชรรักษ์, ผศ.
260.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789744432988
9789744432988
หนังสือเล่มนี้เขียนขึ้นโดยได้รับคำชี้แนะจาก บริษัทผู้ผลิต และบริษัทซัพพลายเออร์ชิ้นส่วนต่าง ๆ ในประเทศญี่ปุ่นที่ดำเนินระบบการผลิตแบบโตโยต้า
ผู้เขียนToyota Seisan Houshiki wo Kangaeru Kai
ผู้แปลมังกร โรจน์ประภากร, ผศ.ดร.
215.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789744432810
9789744432810
เมื่อพนังงานทุกระดับชั้นร่วมมือเป็นหนึ่งเดียวกันเพื่อลดความสูญเสีย ของหน้างานผลิตให้เป็น " ศูนย์ " เมื่อนั้น บริษัทก็จะเข็มแข็งอย่างแท้จริง
ผู้เขียนKinjiro Nakano
ผู้แปลมังกร โรจน์ประภากร, ผศ.ดร.
230.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789749535714
120.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789744432308
130.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789744432285
280.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789744432261
230.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789744431851
250.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789742123635
690.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789749535431
130.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789742121594
185.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789744431004
320.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789749263662
250.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789742120849
95.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789744430342
245.00
123