สินค้าราคา(บาท) 
รูปภาพสินค้า รหัส9789749900819
9789749900819
-
ผู้เขียนTragarn Kalchayanant
350.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789742317867
9789742317867
นำเสนอความรู้ครอบคลุมเนื้อหาในเรื่องการวางแผนการทดลอง และการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการทดลอง ในรูปแบบการทดลองที่แตกต่างกัน
ผู้เขียนจิราวัลย์ จิตรถเวช, รศ.ดร.
310.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789749900772
280.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789749900765
9789749900765
เหมาะสำหรับนักศึกษาและผู้ที่ต้องการฝึกทักษะการสื่อสารด้านการเขียนหลากหลายรูปแบบ เช่น การเขียนจดหมายโต้ตอบในวาระต่างๆ การบันทึกข้อความย่อ...
ผู้เขียนNinnat Olanvoravuth, Ph.D. (นินนาท โอฬารวรวุฒิ, รศ.ดร.)
240.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789746971089
9789746971089
แนวข้อสอบเพื่อเตรียมตัวสอบความรู้ทางวิศวกรรม
ผู้เขียนสิริศักดิ์ ปโยธรสิริ
250.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789749460870
9789749460870
เนื้อหาวิชาได้เขียนเรียงลำดับตามขั้นตอนของการคำนวณออกแบบอาคารอย่างง่าย เพื่อให้เกิดความเข้าใจในระดับพื้นฐานและนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์
ผู้เขียนกวี หวังนิเวศน์กุล, รศ.
320.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789749900680
200.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789749900567
9789749900567
-
ผู้เขียนThirawat Tanthanis
220.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789744433763
9789744433763
คู่มือประกอบการเรียนการสอนวิชา ชลศาสตร์ (Hydraulics) และกลศาสตร์ของไหล (Fluid Mechanics) ในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา...
ผู้เขียนไพฑูรย์ กิติสุนทร, ผศ.ดร. , ศุภกร ศิรพจนกุล, อมเรศ บกสุวรรณ
250.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789744433848
9789744433848
รวบรวมทฤษฎีบททางคณิตศาสตร์ที่สำคัญ ๆ และเป็นประโยชน์มากกว่า 30 ทฤษฎีบท คุณจะได้ทบทวนทฤษฎีบทเก่า ๆ ...และมาทำความรู้จักกับทฤษฎีบทใหม่ ๆ ที่คุณอาจยังไม
ผู้เขียนAkimichi Sekine(อะกิมิชิ เซะกิเนะ)
ผู้แปลบัณฑิต โรจน์อารยานนท์, ดร. , อรรณพ เรืองวิเศษ, ดร.
195.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789749900550
280.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789746971065
9789746971065
ประกอบด้วยตัวอย่างข้อสอบ 60 ชุด และข้อสอบเสริมอีก 41 ข้อ
ผู้เขียนสิริศักดิ์ ปโยธรสิริ
275.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789741955831
9789741955831
หนังสือที่จะปูพื้นฐาน และเอื้อประโยชน์แก่ผู้เรียนภาษาฝรั่งเศสทุกเพศทุกวัย ผู้อ่าในสายอาชีพตลอดจนผู้สนใจได้เป็นอย่างดี
ผู้เขียนธีระ รุ่งธีระ
180.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789742317744
9789742317744
หนังสือเล่มนี้ต้องการให้ผู้ศึกษาเศรษฐศาสตร์และผู้สนใจนโยบายรัฐทั่วไป เข้าใจแนวคิดแลทฤษฏีเศรษฐศาสตร์พื้นฐาน
ผู้เขียนณัฏฐพงศ์ ทองภักดี, รศ.
450.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789749900505
9789749900505
การค้าระหว่างประเทศมีผลต่อการใช้ทรัพยากร สวัสดิการและความเจริญเติบโตของประเทศอย่างไร หาคำตอบได้ในหนังสือเล่มนี้
ผู้เขียนเยาวเรศ ทับพันธุ์, ดร.
350.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789749900437
9789749900437
A Language Handbook for History Taking, Physical Examination and Case Presentation
ผู้เขียนKittiphon Nagaviroj, Dr., Phongnuchanat Bumrarbpatipak
220.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789749900420
290.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789749900291
270.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789749900307
9789749900307
-
ผู้เขียนChuencheewee Chalermpatarakul, Assoc. Prof.
220.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789744662965
360.00