รูปภาพสินค้า รหัส9789749933916
9789749933916
"บายศรีสู่ขวัญ" ของสูงที่ทรงคุณค่าของไทยวิธีการทำบายศรีสู่ขวัญ 4 ภาค ด้วยขั้นตอนการทำอย่างละเอียด
ผู้เขียนอุมาวดี ทรัพย์สิน

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 160.00 บาท
ราคาสุทธิ 160.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9789749933916
จำนวน: 63 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 186 x 258 x 4 มม.
น้ำหนัก: 225 กรัม
เนื้อในพิมพ์: สี่สีในเล่ม 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: กระดาษอาร์ต 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: วาดศิลป์, บจก. 
เดือนปีที่พิมพ์: 11 / 2550
:: คำนำ
งานบายศรี เป็นของสูงอันมีค่าสูงยิ่ง สำหรับชนชาวไทยที่สืบทอดกันมานับตั้งแต่ครั้งโบราณกาลจนถึงปัจจุบัน แม้กระแสวัตถุนิยม การเปลี่ยนแปลงของสังคมจะก้าวหน้าไปสักเพียงใดก็ตาม งานบายศรียังคงเคียงคู่และผูกพันกับวิถีชีวิตของชนชาวไทยตลอดมา
:: เนื้อหาโดยสังเขป
งานบายศรีเล่มนี้ ผู้เขียนได้นำเสนอรูปแบบของบายศรีสู่ขวัญ (สูดขวัญ) ในรูปแบบของงานบายศรีสู่ขวัญทั้ง 4 ภาค คือ ภาคเหนือ ภาคอีสาน ภาคกลาง และภาคใต้ ในแบบของโบราณชาวล้านนาและชาวล้านช้าง ตลอดจนผู้เขียนได้ประยุกต์ในรูปแบบใหม่ขึ้น แต่ยงคงรักษารูปลักษณ์ของโบราณพิธีไว้เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนประเพณี ตลอดจนอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามให้คงอยู่ตลอดไป
:: สารบัญ
- บายศรีสู่ขวัญ แบบล้านนา แบบที่ 1
- บายศรีสู่ขวัญ แบบล้านนา แบบที่ 2
- บายศรีสู่ขวัญ แบบล้านช้าง แบบที่ 1
- บายศรีสู่ขวัญ แบบล้านช้าง แบบที่ 2
- บายศรีสู่ขวัญ ภาคกลาง แบบที่ 1
- บายศรีสู่ขวัญ ภาคกลาง แบบที่ 2
- บายศรีสู่ขวัญ แบบภาคใต้
- บายศรีต้น 3 ชั้น แบบโบราณ
- บายศรีต้น 3 ชั้น แบบประยุกต์