รูปภาพสินค้า รหัส9789749900215
9789749900215
-
ผู้เขียนชุมพล จันทราทิพย์

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 180.00 บาท
ราคาสุทธิ 180.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9789749900215
จำนวน: 188 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 185 x 260 x 10 มม.
น้ำหนัก: 365 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: ธรรมศาสตร์, สนพ. ม. 
พิมพ์ครั้งล่าสุด:ครั้งที่ 10 เดือน 2 ปี 2008
:: คำนำ
คำอธิบายประมวลกฏหมายแพ่งและพาณิชย์ ลักษณะค้ำประกัน จำนอง จำนำ เขียนขึ้นโดยตำราของอาจารย์คนก่อนๆ และคำบรรยายบางตอนของผู้เขียนซึ่งได้รับมอบหมายให้เป็นผู้บรรยายนี้ในคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตั้งแต่ พ.ศ.2524 กฎหมายลักษณะนี้มีความสำคัญเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจและความสัมพันธ์เป็นหนี้ระหว่าบุคคลทั่วไป
:: เนื้อหาโดยสังเขป
หนังสือเล่มนี้แบ่งเนื้อหาออกเป็น 3 ส่วนคือ ส่วน ค้ำประกัน จำนอง จำนำ แต่ละส่วนผู้เขียนได้ให้คำอธิบายตามสรุปโครงสร้างของประมวลกฏหมายและพาณิชย์โดยจัดหมวดหมู่ให้สอดคล้องกับแนวการบรรยายเพื่อสะดวกต่อการศึกษาและจัดหมวดหมู่และทำให้เข้าใจในหลักกฏหมาย ส่วนแรกเกี่ยวกับค้ำประกันกล่าวถึงข้อมูลทั่วไปผลก่อนชำระหนี้ ผลภายหลังชำระหนี้ความระงับสิ้นไปแห่งการค้ำประกันส่วนที่สอง เกี่ยวกับการจำนอง กล่วถึง ข้อความทั่วไป อำนาจสิทธิจำนอง สิทธิและหน้าที่ของผู้รับจำนองและผู้จำนอง การบังคับผู้รับโอนทรัพย์สินซึ่งจำนองความระงับสิ้นไปแห่งสัญญาจำนอง และส่วนที่สามเกี่ยวกับจำนำ
:: สารบัญ
ข้อมูลเบื้องต้น
- ลักษณะ 1 ค้ำประกัน
- ลักษณะ 2 ค้ำประกัน
- ลักษณะ 3 จำนำ