รูปภาพสินค้า รหัส9789749535868
9789749535868
บูรณาการแนวคิด กลยุทธ์ และการประยุกต์เครื่องมือวัดผล สำหรับนักบริหารแห่งสหัสวรรษ
ผู้เขียนโกศล ดีศีลธรรม

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 150.00 บาท
ราคาสุทธิ 150.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9789749535868
จำนวน: 200 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 144 x 208 x 13 มม.
น้ำหนัก: 240 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: ผู้จัดการ 360, สนพ. 
เดือนปีที่พิมพ์: 3 / 2552
:: เนื้อหาโดยสังเขป
หนังสือที่ว่าด้วยกระบวนทัศน์ใหม่ต่อการบริหารจัดการในยุคปัจจุบัน ถ่ายทอดโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการโดยเฉพาะ โดยเน้นไปที่การลดต้นทุนต่อภาคการบริหาร ภาคการจัดการว่าอย่างไรองค์กร โรงงาน จะสามารถทำการจัดการกับต้นทุนให้ได้ประสิทธิผลมากที่สุด ซึ่งถือว่าคือหัวใจที่สำคัญขององค์กร รวมถึงกลยุทธ์ในการปฏิบัติการ การวัดประสิทธิผลห่วงโซ่อุปทาน การประเมินผลงานแบบที่ไม่ใช่อาศัยการเงินเข้าไปทำการวัดผล ถ่ายทอดอย่างเป็นลำดับขั้นตอน สามารถมองเห็นภาพชัดเจน เข้าใจง่าย และสามารถนำไปปรับใช้ในองค์กรของคุณได้ทันที
:: สารบัญ
ภาคหนึ่ง : กลยุทธ์ปฏิบัติการ
1. ปัจจัยสนับสนุนกลยุทธ์ปฏิบัติการ
2. กระบวนการควบคุมเชิงกลยุทธ์
3. การพัฒนาองค์กรตามปรัชญาคุณภาพ
4. กลยุทธ์การบริหารแบบมีส่วนร่วม

ภาคสอง : แนวคิดและกระบวนทัศน์การวัดผล
5. แนวคิดการวัดประสิทธิผลการดำเนินงาน
6. ตัวชี้วัดสำหรับวินิจฉัยผลิตภาพกระบวนการ
7. การวัดระดับคุณภาพสำหรับสายการผลิต
8. การประเมินวัดผลตามมุมมอง Non-Financial
9. ปัจจัยวัดผลสำหรับองค์กรแห่งคุณภาพ
10. การวัดประสิทธิผลห่วงโซ่อุปทาน
11. แนวคิดผลิตภาพแบบบูรณาการ

ภาคสาม : ตัวอย่างเครื่องมือวัดผลการดำเนินงาน
12. Balanced Scorecard เครื่องมือวัดผลการดำเนินงานยุคใหม่
13. การประยุกต์ Balanced Scorecard ภาคอุตสาหกรรม
14. EVA : เครื่องมือวัดผลทางการเงินยุคใหม่