รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9789749447642
จำนวน: 124 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 165 x 236 x 9 มม.
น้ำหนัก: 285 กรัม
เนื้อในพิมพ์: สี่สีในเล่ม 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: -ไม่ระบุ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: ดิจิเทนต์, บจก. 
เดือนปีที่พิมพ์: 7 / 2549
:: เนื้อหาโดยสังเขป
หนังสือเล่มนี้เขียนขึ้นเพื่ออธิบายมาตรฐาน SCORM (Sharable Content Object Reference Model) และการนำมาใช้เพื่อพัฒนาองค์กร การเรียน การสอน ธุรกิจอุตสาหกรรมต้องมาเรียนรู้และเข้าใจถึงเทคโนโลยีที่จะเปลี่ยนแปลงการเรียนรู้ของเรา การสอนของอาจารย์ การประกอบธุรกิจ
:: สารบัญ

สารบัญ

  • บทที่ 1 โลกยุค e-Learning

  • บทที่ 2 องค์ประกอบของ e-Learning

  • บทที่ 3 ภาพรวมของมาตรฐาน SCORM

  • บทที่ 4 Content Packaging

  • บทที่ 5 Run Time Environment

  • บทที่ 6 Sequencing

  • เอกสารอ้างอิง
    ฯลฯ