รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9789749447635
จำนวน: 256 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 165 x 236 x 12 มม.
น้ำหนัก: 560 กรัม
เนื้อในพิมพ์: สี่สีในเล่ม 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: -ไม่ระบุ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: ดิจิเทนต์, บจก. 
เดือนปีที่พิมพ์: 08 / 2549
:: เนื้อหาโดยสังเขป
หนังสือเล่มนี้เป็นประโยชน์ให้ท่านนำการออกแบบการสอนไปใช้งานทางด้านอีเลิร์นนิงได้อย่างถูกต้องและทำให้การมองเห็นถึงการนำรูปแบบต่างๆ ของการออกแบบการสอน
:: สารบัญ

สารบัญ

 • บทที่ 1 e-Learning Model

 • 1.1 Real Classroom

 • 1.2 Virtual Classroom

 • 1.3 e-learning Mdel

 • บทที่ 2 มาตรฐน SCORM และขั้นตอนการส้รางบทเรียน

 • 2.1 เป้าหมายของ SCORM

 • 2.2 ประโยชน์ที่ได้จากการใช้ SCORM

 • 2.3 ภาพรวมของ SCORM 2004

 • บทที่ 3 Intructional Design และเนื้อหาบทเรียน

 • 3.1 การเรียนรู้และการสอน

 • 3.2 แนวทาง Constructivist และ Instructional Design

 • 3.3 Instructional Design

 • บทที่ 4 การนำ ISD ไปใช้ในทางปฏิบัติ

 • 4.1 จุดมุ่งหมายที่ยึดตามแนวคิดของบลูม

 • 4.2จุดมุ่งหมายที่ยึดตามแนวคิดของกาเย่
  ฯลฯ