รูปภาพสินค้า รหัส9789749360262
9789749360262
-
ผู้เขียนจำลักษณ์ ขุนพลแก้ว

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 110.00 บาท
ราคาสุทธิ 110.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9789749360262
จำนวน: 106 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 120 x 183 x 6 มม.
น้ำหนัก: 105 กรัม
เนื้อในพิมพ์: 2 สี 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: -ไม่ระบุ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: เพิ่มผลผลิตแห่งชาติ, สถาบัน 
เดือนปีที่พิมพ์: 09 / 2548
:: เนื้อหาโดยสังเขป
หนังสือ Quality Junction เล่มนี้ เป็นการกล่าวถึงการบริหารงานแบบ TQM หรือ Total Quality Management เป็นการบริหารการจัดการให้มีคุณภาพทุกส่วน โดยไม่มีโครงสร้าง รูปแบบ หรือวิธีการที่ตายตัว เราอาจเรียกวิธีการบริหารแบบ TQM ว่าเป็นปรัชญาการบริหารงานเพื่อให้องค์การมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลก็ได้ TQM เปรียบได้กับการเดินทางที่ไม่มีวันสิ้นสุดนั่นคือหลังจากที่บรรลุเป้าหมายในกรอบเวลาหนึ่ง(พิชิตยอดเขาหนึ่งได้)ก็ต้องเดินต่อไปยังเป้าหมายใหม่เป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆ โดยในเล่มนี้นำเสนอสาระเบาๆในแง่มุมต่างๆที่อยู่ระหว่างแนวคิดและการนำไปปฏิบัติจริงซึ่งผู้อ่านจะได้นำแนวคิดไปประยุกต์ให้สอดคล้องเหมาะสมกับงานที่ทุกท่านรับผิดชอบอยู่
:: สารบัญ

สารบัญ

 • บริหารงานแบบ TQM

 • เตรียมการก่อนบริหารงานแบบ TQM

 • สาระจากหนังสือ Guide to TQM

 • ปัญหาและอุปสรรคต่อการรณรงค์ส่งเสริม TQM

 • การจัดองค์กรเพื่อเริ่มต้น TQM

 • ลดต้นทุน ไม่ลดคุณภาพ

 • ดัชนีเตือนภัยใกล้ตัว (Simply Warning Indicators)

 • คุณภาพงานบริการ (Service Quality)

 • ปฏิวัติการบริการสู่ร้านค้าทันสมัย

 • KM in Action

 • KM in Practice

 • คิดอย่างเป็นระบบ (Systematic Thinking)

 • การประเมินสถานการณ์ (Situation Assessment)

 • การวิเคราะห์ปัญหา (Problem Analysis)

 • ฯลฯ