รูปภาพสินค้า รหัส9789749300350
9789749300350
-
ผู้เขียนกองบรรณาธิการ
ผู้แปลนพ.และคณะ, กิจจา ฤดีขจร

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 1,890.00 บาท
ราคาสุทธิ 1,890.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9789749300350
จำนวน: 424 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 250 x 263 x 26 มม.
น้ำหนัก: 1355 กรัม
เนื้อในพิมพ์: สี่สีในเล่ม 
ชนิดปก: ปกแข็ง 
ชนิดกระดาษ: -ไม่ระบุ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: รีดเดอร์ส ไดเจสท์ (ประเทศไทย ), บจก. 
เดือนปีที่พิมพ์: 04 / 2548
:: เนื้อหาโดยสังเขป
คู่มือฉลาดใช้ วิตามิน แร่ธาตุ และสมุนไพร เป็นคู่มือการใช้วิตามิน แร่ธาตุ และสมุนไพรที่สมบูรณ์ด้วยเนื้อหาและนำไปปฏิบัติได้จริง คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญพร้อมวิธีใช้ เคล็ดลับและข้อควรระวัง เพื่อการใช้อย่างปลอดภัย รายละเอียดเกี่ยวกับวิตามิน แร่ธาตุ และสมุนไพรลำดับตามตัวอักษรจาก ก-ฮ พร้อมข้อมูลเรื่องโรคและอาการต่างๆ และแนวทางในการบำบัดด้วย วิตามิน แร่ธาตุ และสมุนไพรหลากหลายชนิด ข้อมูลล่าสุดจากการศึกษาวิจัย ผลข้างเคียง และปฏิกิริยาระหว่างยาที่ควรระวัง เพื่อให้คุณใช้วิตามิน แร่ธาตุ และสมุนไพรอย่างปลอดภัยและได้ประโยชน์สูงสุด
:: สารบัญ

สารบัญ

 • บทนำ

 • คำนำ

 • ยุคใหม่แห่งโภชนาการและสมุนไพร

 • ก้าวไปสู่การมีสุขภาพดี

 • ประโยชน์ของสารเสริมอาหาร

 • รู้จักสารเสริมอาหารประเภทต่างๆ

 • การเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร รูปแบบและวิธีการผลิต

 • การเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร อ่านฉลากอย่างไรให้เข้าใจถูกต้อง

 • การใช้อย่างปลอดภัยและได้ผล

 • รู้จักนักบำบัด

 • ส่วนที่ 1 สารเสริมอาหาร

 • -วิตามิน

 • -แร่ธาตุ

 • -สมุนไพร

 • -ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร

 • ส่วนที่ 2 ดูแลสุขภาพของคุณเอง
  ปฏิกิริยาระหว่างยา

 • อภิธานศัพท์

 • แหล่งข้อมูลสุขภาพ

 • ดัชนี