รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9789749164976
จำนวน: 333 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 145 x 212 x 15 มม.
น้ำหนัก: 380 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: -ไม่ระบุ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: มิตรภาพการพิมพ์และสติวดิโอ, สนพ. 
เดือนปีที่พิมพ์: 11 / 2546
พิมพ์ครั้งล่าสุด:ครั้งที่ 1 เดือน 01 ปี 2003
:: เนื้อหาโดยสังเขป
รวบรวมแบบฝึกหัดวิชาความสามารถทั่วไป จำนวน 38 แบบทดสอบในหลายๆ วิชา เพื่อให้ผู้เตรียมตัวสอบได้ทำการฝึกคิด ฝึกทักษะและฝึกความเร็วในการทำโจทย์ชนิดต่างๆ สำหรับสอบบรรจุเข้าทำงาน หรือสอบบรรจุเข้าหน่วยงานราชการ
:: สารบัญ

สารบัญ

 • (แบบทดสอบที่ 1) คณิตศาสตร์ เหตุผล 25 ข้อ

 • (แบบทดสอบที่ 2) คณิตศาสตร์ เหตุผล 25 ข้อ

 • (แบบทดสอบที่ 3) คณิตศาสตร์ เหตุผล 25 ข้อ

 • (แบบทดสอบที่ 4) คณิตศาสตร์ เหตุผล 25 ข้อ

 • (แบบทดสอบที่ 5) คณิตศาสตร์ เหตุผล 25 ข้อ

 • (แบบทดสอบที่ 6) คณิตศาสตร์ เหตุผล 25 ข้อ

 • (แบบทดสอบที่ 7) คณิตศาสตร์ เหตุผล 25 ข้อ

 • (แบบทดสอบที่ 8) คณิตศาสตร์ เหตุผล 25 ข้อ

 • (แบบทดสอบที่ 9) คณิตศาสตร์ เหตุผล 25 ข้อ

 • (แบบทดสอบที่ 10) คณิตศาสตร์ เหตุผล 25 ข้อ

 • (แบบทดสอบที่ 11) การวิเคราะห์เชิงปริมาณ

 • (แบบทดสอบที่ 12) ความสามารถด้านการวิเคราะห์เหตุผลข้อมูลเพียงพอ

 • (แบบทดสอบที่ 13) การวิเคราะห์ ความมีเหตุผลด้านตัวเลขโดยวิธีอนุกรม

 • (แบบทดสอบที่ 14) การวิเคราะห์ ความมีเหตุผลด้านตัวเลข โดยวิธีอนุกรม สัมพันธ์ อนุกรมหลายชั้น

 • (แบบทดสอบที่ 15) ความสามารถด้านการวิเคราะห์ข้อมูลจากกราฟ แผนภูมิวงกลม และตาราง

 • (แบบทดสอบที่ 16) ความสามารถด้านการวิเคราะห์ตัวเลขกล และการกระทำของตัวเลข

 • (แบบทดสอบที่ 17) ความสามารถด้านการวิเคราะห์การกระทำของตัวเลข

 • ฯลฯ