รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9789749113608
จำนวน: 390 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 209 x 289 x 19 มม.
น้ำหนัก: 870 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: -ไม่ระบุ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: สุขสิรี เจษฎาพรชัย 
เดือนปีที่พิมพ์: 05 / 2546
พิมพ์ครั้งล่าสุด:ครั้งที่ 1 เดือน 01 ปี 2003
:: เนื้อหาโดยสังเขป
เนื้อหาความรู้ได้อธิบายวิธีการสร้างรหัสบัญชีธุรกิจซื้อมาขายไป ธุรกิจอุตสาหกรรมที่คำนึงถึงผลแตกต่างและที่ไม่คำนึงถึงผลแตกต่าง การสร้างรหัสบัญชี ทางเดินเอกสาร การจัดวางระบบบัญชีเจ้าหนี้ในประเทศ เจ้าหนี้ต่างประเทศ ระบบเงินสดย่อย ระบบเงินทดลองจ่าย ระบบสินค้าคงคลัง ระบบต้นทุน วิธีการปิดบัญชี การจัดทำงบกำไรขาดทุน งบดุล ของธุรกิจซื้อมาขายไป และธุรกิจอุตสาหกรรม
:: สารบัญ

สารบัญ

 • บทนำ

 • บทที่ 1 ผังบัญชี

 • บทที่ 2 ระบบบัญชีเจ้าหนี้ในประเทศ

 • บทที่ 3 ระบบบัญชีเจ้าหนี้ต่างประเทศ

 • บทที่ 4 ระบบเงินสดจ่าย

 • บทที่ 5 ระบบเงินทดรองจ่าย

 • บทที่ 6 ระบบเงินสดย่อย

 • บทที่ 7 ระบบสินค้าคงคลัง

 • บทที่ 8 ระบบบัญชีต้นทุน

 • บทที่ 9 ค่าใช้จ่ายที่สรรพากรอนุมัติและที่ไม่อนุมัติให้ถือเป็นค่าใช้จ่าย

 • บทที่10 ท้ายบท