รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9789749025048
จำนวน: 832 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 190 x 260 x 45 มม.
น้ำหนัก: 1640 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกแข็ง 
ชนิดกระดาษ: -ไม่ระบุ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: เจนวิทย์ เหลืองอร่าม, พ.อ. 
เดือนปีที่พิมพ์: 05 / 2545
พิมพ์ครั้งล่าสุด:ครั้งที่ 1 เดือน 01 ปี 2002
:: เนื้อหาโดยสังเขป
เทคโนโลยี JavaServer Pages เป็นส่วนหนึ่งของ J2EE (Java 2 Platform, Enterprise Edition) พัฒนาโดย Sun Microsystem, Inc. เพื่อช่วยให้ง่าย สะดวกและรวดเร็วในการสร้างเว็บเพจ (Web page) ต่าง ๆ แบบชั่วคราว (dynamic) และแบบถาวร (static) ให้สามารถแสดงเนื้อหาต่าง ๆ บนเพจเดียวกันได้ และยังสามารถทำงานร่วมกับฐานข้อมูลต่าง ๆ ทำให้การโต้ตอบกับผู้ใช้เป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูง

JSP (JavaServer Pages) สร้างขึ้นมาเพื่อเพิ่มความสามารถของ Java Servlets API และ JSP ยังสามารถเข้าถึง Enterprise Java API ได้แก่ JDBC, RMI, JNDI, EJB, JMS และ JTA
:: สารบัญ


สารบัญ

 • 1. แนะนำ JavaServer Pages (Introducing JavaServer Pages)

 • 2. พื้นฐานต่าง ๆ ของ HTTP และเซิร์ฟเล็ต (HTTP and Servlet Basics)

 • 3. พื้นฐานต่าง ๆ ของ JSP (JSP Basics)

 • 4. การติดตั้งสภาวะแวดล้อมของ JSP (Setting Up the JSP Environment)

 • 5. XML (eXtensible Markup Language)

 • 6. การสร้างเนื้อหาแบบไดนามิค (Generating Dynamic Content)

 • 7. พื้นฐานต่าง ๆ ของ Java (Java Basics)

 • 8. ออปเจ็กต์ต่าง ๆ ของ JSP ที่ไม่ต้องประกาศก่อนใช้งาน (Implicit JSP Objects)

 • 9. การใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่างเพจของ JSP การร้องขอและผู้ใช้ต่าง ๆ

 • 10. การเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลของ Java (Java Database Connectivity)

 • ฯลฯ