รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9789748442679
จำนวน: 740 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 154 x 212 x 41 มม.
น้ำหนัก: 1008 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกแข็ง 
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: สมใจ แซ่ฮ้อ 
:: เนื้อหาโดยสังเขป
รวมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 1-6 ทั้งเรื่องของหนี้ เอกเทศสัญญา ทรัพย์สิน ครอบครัว และมรดก รวมถึงประมวลกฎหมายอาญาที่สำคัญ นำเสนอเนื้อหาอย่างละเอียด เป็นลำดับขั้น เข้าใจง่าย เหมาะสำหรับผู้สนใจศึกษาวิชากฎหมาย รวมทั้งสามารถเป็นคู่มือประกอบการเรียนสำหรับนักศึกษาวิชากฎหมาย และผู้ปฏิบัติงานด้านกฎหมายได้เป็นอย่างดี
:: สารบัญ
ประมวลกฎหมายอาญา
- ภาค 1 บทบัญญัติทั่วไป
- ภาค 2 ความผิด
- ภาค 3 ลหุโทษ

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
- บรรพ 1 หลักทั่วไป
- บรรพ 2 หนี้
- บรรพ 3 เอกเทศสัญญา
- บรรพ 4 ทรัพย์สิน
- บรรพ 5 ครอบครัว
- บรรพ 6 มรดก