รูปภาพสินค้า รหัส9789748442655
9789748442655
ตอบข้อสอบอย่างไรให้ได้คะแนน
ผู้เขียนสมชาย พงษ์พัฒนาศิลป์

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 120.00 บาท
ราคาสุทธิ 120.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9789748442655
จำนวน: 320 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 144 x 210 x 15 มม.
น้ำหนัก: 375 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: สมใจ แซ่ฮ้อ 
เดือนปีที่พิมพ์: 2 / 2552
:: เนื้อหาโดยสังเขป
หนังสือเล่มนี้ผู้แต่งได้นำคำถามจากหนังสือ " ถาม-ตอบ แพ่ง" "ถาม-ตอบ แพ่ง อาญา 2" และ ถาม-ตอบ แพ่ง อาญย 3" ของผู้แต่งและคณะในส่วนของกฎหมายทรัพย์สินมารวบรวม โดยวิเคราะห์ประเด็นที่น่าสนใจเพิ่มเติมจากคำถามและคำตอบเพื่อนักศึกษาจะได้ศึกษาอย่างลึกซึ้งในวิชากฎหมายทรัพย์สินซึ่งเป็นวิชาที่สำคัญมากๆของการศึกษากฎหมาย นอกจากนี้ยังนำประเด็นที่เป็นปัญหาที่น่าสนใจจากหนังสือคำอธิบายกฎหมายทรัพย์สินของศาสตราจารย์ ม.ร.ว. เสนีย์ ปราโมช มาให้ได้ศึกษาเพิ่มเติมอีกด้วย
:: สารบัญ
- ทรัพยสิทธิและบุคคลสิทธิ
- อสังหาริมทรัพย์และสังหาริมทรัพย์
- ส่วนควบ
- การคุ้มครองบุคคลภายนอกผู้สุจริตและเสียค่าตอบแทนการได้มาโดยนิติกรรมซึ่งอสังหาทรัพย์(มาตรา 1299 วรรคหนึ่ง)
- คำพิพากษาฎีกาน่าสนใจมาตรา 1299 วรรคหนึ่ง
- คำพิพากษาฎีกาน่าสนใจมาตรา 1299 วรรคสอง
- บุคคลผู้อยู่ในฐานะอันจะให้จดทะเบียนสิทธิ ของตนได้อยู่ก่อนตามมาตรา 1300
- คำพิพากษาฎีกาน่าสนใจมาตรา 1300
- การคุ้มครองบุคคลภายนอกตามมาตรา 1303
- การคุ้มครองบุคคลภายนอกตามมาตรา 1329
ฯลฯ