รูปภาพสินค้า รหัส9789748329048
9789748329048
-
ผู้เขียนกองบรรณาธิการ สสท.

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 230.00 บาท
ราคาสุทธิ 230.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9789748329048
จำนวน: 176 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 186 x 259 x 9 มม.
น้ำหนัก: 380 กรัม
เนื้อในพิมพ์: 2 สี 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: -ไม่ระบุ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: ส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), สนพ. สมาคม 
เดือนปีที่พิมพ์: 3 / 2549
:: เนื้อหาโดยสังเขป
เป็นหนังสือฉบับพิเศษที่ส่วนวารสารวิชาการ ฝ่ายสำนักพิมพ์ สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ได้จัดทำขึ้น เพื่อรวบรวมข้อมูล รายละเอียดของห้องปฏิบัติการสอบเทียบและทดสอบในประเทศไทย ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025 เพื่อเป็นคู่มืออ้างอิง และค้นหา/สืบค้นสำหรับผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรม ที่ต้องใช้บริการทางด้านการสอบเทียบเครื่องมือวัดต่างๆ เพื่อให้มีความถูกต้องเที่ยงตรงตามมาตรฐานการทำงานนั้นๆ ตลอดจนการทดสอบต่างๆ แนะนำการเลือกใช้ห้องปฏิบัติการด้านสอบเทียบและทดสอบ และข้อคิดเห็นจากผู้ให้บริการห้องปฏิบัติการสอบเทียบที่มีศักยภาพจากหลายหน่วยงาน อันจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่จะนำไปเป็นแนวทางเพื่อขอการรับรองห้องปฎิบัติการ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ห้องปฏิบัติการสอบเทียบที่มีมาตรฐานมีจำนวนมากขึ้นตามการเติบโตของภาคอุตสาหกรรมของประเทศ ตลอดจนส่งผลให้ภาพรวมของคุณภาพของสินค้า
:: สารบัญ

สารบัญ
  • ฯลฯ