รูปภาพสินค้า รหัส9789747084122
9789747084122
คำเตือน เสี่ยงแล้ว..อาจได้ เสี่ยงไม่หัก .. มีแต่เสีย หักได้ครบ...ไม่มีเสี่ยง..ไม่มีเสีย
ผู้เขียนมิตรทอง ชูลิตะวงศ์

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 220.00 บาท
ราคาสุทธิ 220.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9789747084122
จำนวน: 288 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 144 x 209 x 14 มม.
น้ำหนัก: 330 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: บ้านบัญชีภาษีอากร, บจก. 
เดือนปีที่พิมพ์: 7 / 2550
:: คำนำ
ในระหวางที่ตกผลึกความคิดและรวบรวมเนื้อหา บทเรียนสอนใจเพื่อนำมาบอกเลาและเป็นอุทธาหรณ์สอนผู้ประกอบการ บทเรียนสอนใจเพื่อนำมาบอกเล่าและเป็นอุทธาหรณ์สอนผู้ประกอบการณ์ กลับปรากฎคำถามทั้งจากลูกค้าและผู้อ่าน สอบถามเรื่องราวเกี่ยวกับภาษี หัก ณ ที่จ่าย เข้าราวกับเขื่อนแตก ทำให้ต้องวางมือจากการค้นหาและพักสมอง ในที่สุดก็พบว่า ประเด็นปัญหาทางภาษีหัก ณ ที่จ่าย กลับได้รับการแก้ไข ทำให้ผู้มีหน้าที่หัก หักได้ถูกต้องครบถ้วน
:: เนื้อหาโดยสังเขป
เนื้อหาในเล่มจะตอบปัญหาที่เกิดขึ้นจริง ทำให้เกิดข้อสรุป เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องสามารถนำไปใช้ได้ เช่น หักไม่หักวัดที่ไหน , เข้าใจก่อนหัก
ยอมหัก ไม่ยอมงอ , ลูกจ้าง หักหมด ไม่ยกเว้น, สิทธิ์ใคร ไม่สน หักแหลก,ดอกเบี้ย ดอกหอย , ยุ่งนักหักให้หมด

:: สารบัญ
บทที่ 1 หักไม่หัก...วัดที่ไหน...
บทที่ 2 เข้าใจ...ก่อนหัก...
บทที่ 3 ยอมหัก...ไม่ยอมงอ
บทที่ 4 ลูกจ้าง...หักหมด...ไม่ยกเว้น
บทที่ 5 สิทธิ์ใคร...ไม่สน...หักแหลก
บทที่ 6 ดอกเบี้ย...ดอกหอย
บทที่ 7 ยุ่งนัก...หักให้หมด