รูปภาพสินค้า รหัส9789747046182
9789747046182
เคล็ดไม่ลับการตลาดบริการ
ผู้เขียนสมวงศ์ พงศ์สถาพร

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 250.00 บาท
ราคาสุทธิ 250.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9789747046182
จำนวน: 238 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 147 x 211 x 15 มม.
น้ำหนัก: 245 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: ยูบีซีแอล บุ๊คส์, บจก. 
เดือนปีที่พิมพ์: 10 / 2550
:: คำนำ
การบริการเป็นการผสมผสานกันระหว่างองค์กร พนักงานบริการ และลูกค้าโดยผ่านการสื่อสารและร่วมมือกันเพื่อให้ได้บริการที่ต้องการ ไม่ใช่การซื้อมาขายไปแต่เพียงอย่างเดียว
หัวใจสำคัญของบริษัทชั้นนำที่สามารถรักษาลูกค้าให้ใช้บริการกับองค์กรนานๆ คือ คุณภาพของการบริการจากพนักงาน ซึ่งผู้ที่จุตัดสินนั่นก็คือ ลูกค้าที่ได้รับการบริการ จากพนักงานขององค์กร ซึ่งถือเป็นสิ่งที่นักการตลาดจะต้องระมัดระวังและควบคุมคุณภาพของการบริการให้ดี โดยจะต้องมีความสม่ำเสมอในการให้บริการอยู่ตลอดเวลา
:: เนื้อหาโดยสังเขป
ด้วยว่าธรรมชาติของ "สินค้าบริการ" แตกต่างอย่างสิ้นเชิงกับ "สินค้าผลิตภัณฑ์" เพราะเป็นสิ่งที่จับต้องไม่ได้...ต้องส่งมอบด้วย "คน" หรือ "ระบบ"
อีกทั้งสามารถให้ "คุณ" ให้ "โทษ" กับะรกิจหรือ "สินค้าผลิตภัณฑ์" ได้โดยตรง
การทำการตลาดเบื้องหลัง "สินค้าบริการ" จึงต้องเป็นความพิถีพิถัน ละเอียดอ่อนอย่างที่มองข้ามไม่ได้ อีกทั้งการส่งมอบผ่าน "คน" หรือ "ระบบ" จะต้องมีความเที่ยงตรง สม่ำเสมอ ที่สำคัญ ต้องสามารถสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า (Customer Satisfaction) หรือเกินเลยกว่านั้น คือ ถึงขั้น "ปิติยินดี" (Customer Delight)
หนังสือเล่มนี้นับเป็น "ประตูเบิกทาง" สู่การทำตลาด "สินค้าบริการ" ให้ประสบความสำเร็จ ซึ่งต้องเข้าใจถึงธรรมชาติของสินค้าที่มีลักษณะเฉพาะการทำตลาด การสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าอื่นๆ รวมทั้งช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ของสิ้นค้าบริการ
:: สารบัญ
Chapter One ปฐมบทกับ "เศรษฐกิจบริการ"
Chapter Two เส้นแบ่งระหว่าง "ผลิตภัณฑ์" กับ "บริการ"
Chapter Three ประเภทของ "สินค้าบริการ"
Chapter Four รู้จักประเภทบริการ ก่อนคิดบริหาร
Chapter Five ประสบการณ์จากลูกค้าผู้ใช้บริการ (Service Encounter)
Chapter Six พฤติกรรมลูกค้าที่มีต่อคุณภาพของบริการ
Chapter Seven คุณภาพบริการ
Chapter Eight การสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า
Chapter Nine การดึงลูกค้ากลับ
Chapter Ten ส่วนประสมการตลาดบริการ
...ฯลฯ...