รูปภาพสินค้า รหัส9789747046151
9789747046151
เนื้อหาและข้อมูลเจาะลึกที่มุ่งเน้นในการสร้างฐานลูกค้าที่เพิ่มความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนด้วยระบบของการเก็บข้อมูลที่เพิ่มมูลค่าให้แก่ลูกค้าที่ยาวนาน
ผู้เขียนสมวงศ์ พงศ์สถาพร, สุนทร เลาหพัฒนวงศ์

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 270.00 บาท
ราคาสุทธิ 270.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9789747046151
จำนวน: 228 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 146 x 211 x 15 มม.
น้ำหนัก: 260 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: ยูบีซีแอล บุ๊คส์, บจก. 
เดือนปีที่พิมพ์: 10 / 2550
:: คำนำ
การนำระบบบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า (Customer Relationship Management - CRM) เข้ามาใช้ในองค์กร เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทฯ กับลูกค้า ให้ความรู้ความเข้าใจกับลูกค้า สร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กรให้เกิดขึ้นเป็นหนึ่งเดียวในใจลูกค้า ทำให้เกิดการซื้อซ้ำ ซื้อต่อเนื่อง หากเป็นการให้บริการ ลูกค้าก็จะกลับมาใช้บริการบ่อยๆ
CRM คือ วิธีการคุณค่าแห่งลูกค้าในระยะยาว
:: เนื้อหาโดยสังเขป
หนังสือเล่มนี้มีวิธีการต่างๆ เพื่อการเรียนรุ้ลูกค้าในระยะยาว เพื่อนำไปค้นหาเครื่องมือทางการตลาดที่เหมาะสมกับลูกค้าในแต่ละกลุ่มลูกค้า ส่วนหนึ่งที่สำคัญของการทำ CRM ในยุคปัจจุบันคือ เทคโนโลยี ซึ่งจะช่วยวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว ทำให้นักการตลาด ทีมขาย สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว
หนังสือเล่มนี้จะช่วยเปลี่ยนมุมมอง เกี่ยวกับ การบริหารจัดการ CRM และจุดประกายความรู้เกี่ยวกับศาสตร์ของ CRM ในการบริหารธุรกิจให้กับคุณ พร้อมด้วยโปรแกรม CRM ง่ายๆ ในการสร้างฐานข้อมูลเพื่อสร้างความสัมพันธ์กับกลุ่มลูกค้าของคุณ
ลูกค้าที่คุณมีอยู่จะเป็นทรัพย์สินระยะยาวของคุณอย่างแน่นอน
:: สารบัญ
บทที่ 1 วิวัฒนาการความหมายของ CRM
บทที่ 2 การบริหารจัดการ CRM
บทที่ 3 การจัดกลุ่มลูกค้า (Customer Segmentation)
บทที่ 4 การหาลูกค้าใหม่ (Customers Acquisition)
บทที่ 5 การรักษาลูกค้า (Customer Retention)
บทที่ 6 มุลค่าลูกค้าในระยะยาว (Customer Lifetime Value)
บทที่ 7 ความสัมพันธ์ระหว่าง ผลกำไร ความภักดี และความพึงพอใจ
บทที่ 8 ขั้นตอนการบริหารหลายช่องทางจัดจำหน่ายแบบบูรณาการ (Multi-Channel Integration Management Process)
บทที่ 9 การบริหารจัดการข้อมูล (IT Management)
บทที่ 10 คลังข้อมูล (Data Warehouse)
...ฯลฯ...
:: ข้อมูลพิเศษ
แถมฟรี! ซีดีCRMโปรแกรมการเก็บฐานข้อมูลลูกค้า