รูปภาพสินค้า รหัส9789745709652
9789745709652
-
ผู้เขียนรศ. สุพานี สฤษฎ์วานิช

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 350.00 บาท
ราคาสุทธิ 350.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9789745709652
จำนวน: 518 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 184 x 260 x 25 มม.
น้ำหนัก: 905 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: -ไม่ระบุ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: สุพานี สฤษฎ์วานิช, รศ. 
เดือนปีที่พิมพ์: 11 / 2547
:: เนื้อหาโดยสังเขป
' การบริหารเชิงกลยุทธ์ : แนวคิดและทฤษฎี ' ประกอบไปด้วยเนื้อหาจำนวน 11 บท เริ่มจากการกำหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ และวัตถุประสงค์หลักขององค์การ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในองค์การ เพื่อหาจุดอ่อนจุดแข็ง การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกเพื่อประเมินโอกาสและอุปสรรค การกำหนดกลยุทธ์ 3 ระดับใหญ่ คือ กลยุทธ์ระดับองค์การโดยรวม กลยุทธ์การแข่งขัน และกลยุทธ์ในระดับหน้าที่งาน การนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติ และส่วนสุดท้ายของกระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ์ คือ การควบคุมและประเมินผลเชิงกลยุทธ์ ซึ่งจะเน้นเรื่องเครื่องมือ และแนวคิดที่สำคัญ คือ Balance Scorecard และ Benchmarking นอกจากนี้ยังนำเสนอแนวคิดในการบริหารเชิงกลยุทธ์สำหรับหน่วยงานที่ไม่แสวงหากำไร เช่น รัฐวิสาหกิจ ด้วย
:: สารบัญ

สารบัญ

 • บทที่ 1 การบริหารเชิงกลยุทธ์ : ภาพรวม

 • บทที่ 2 การวางแผนกลยุทธ์ : การกำหนดภารกิจและวัตถุประสงค์

 • บทที่ 3 การตรวจสอบและวิเคราะห์สภาพแวดล้อม : สภาพแวดล้อมภายในองค์การ

 • บทที่ 4 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกองค์

 • บทที่ 5 การการกำหนดกลยุทธ์ขององค์การ

 • บทที่ 6 กลยุทธ์ที่สำคัญ : การสร้างพันธมิตรทางธุรกิจ

 • บทที่ 7 การใช้กิจกรรมสร้างมูลค่าเชื่อมโยงเพื่อสร้างข้อได้เปรียบในการแข่งขัน

 • บทที่ 8 การนำแผนกลยุทธ์ไปปฏิบัติ

 • บทที่ 9 การควบคุมและประเมินผลเชิงกลยุทธ์

 • บทที่ 10 CEO และนักกลยุทธ์

 • บทที่ 11 การวางแผนกลยุทธ์สำหรับรัฐวิสาหกิจชั้นดี