รูปภาพสินค้า รหัส9789745348684
9789745348684
-
ผู้เขียนเหยิน จิ่งเหวิน
ผู้แปลอ.เหยิน จิ่งเหวิน

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 175.00 บาท
ราคาสุทธิ 175.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9789745348684
จำนวน: 200 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 185 x 256 x 9 มม.
น้ำหนัก: 365 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: -ไม่ระบุ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ. 
เดือนปีที่พิมพ์: 11 / 2546
:: เนื้อหาโดยสังเขป
ให้คำเฉลยแบบฝึกหัดเกือบทุกข้อในหนังสือ 'ภาษาจีนระดับต้น' เล่มที่ 1 และเล่มที่ 2 เนื้อหาส่วนใหญ่เป็นการฝึกสนทนาจากคำถามของแต่ละบท ซึ่งเป็นคำถามที่อิงกับคำศัพท์และรูปประโยคที่สำคัญของแต่ละบทโดยรวมแล้วมีคำถามไม่ต่ำกว่า 1,000 บท สำหรับการให้คำเฉลยในเล่มนี้จะเน้นการประยุกต์และการพลิกแพลงในการใช้ภาษาโดยพยายามให้คำเฉลยที่หลากหลายเพื่อให้นักเรียนนำไปเปรียบเทียบวิธีการใช้ที่ต่างกันของคำศัพท์และรูปประโยคต่างๆที่เรียนมาแล้ว จะได้ทำความเข้าใจกับประเด็นเหล่านี้อย่างถ่องแท้จนสามารถนำไปสู่การพลิกแพลงใช้ภาษาอย่างถูกต้องและคล่องแคล่ว
:: สารบัญ

สารบัญ

  • ภาษาจีนระดับต้น 1

  • บทที่ 1 - 26

  • ภาษาจีนระดับต้น 2

  • บทที่ 27 - 45