รูปภาพสินค้า รหัส9789744664600
9789744664600
การบริหารกลยุทธ์ เป็นหัวใจหลักของงานบริหาร
ผู้เขียนสุพานี สฤษฎ์วานิช, รศ.

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 450.00 บาท
ราคาสุทธิ 450.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9789744664600
จำนวน: 322 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 184 x 260 x 15 มม.
น้ำหนัก: 580 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: สุพานี สฤษฎ์วานิช, รศ. 
พิมพ์ครั้งล่าสุด:ครั้งที่ 3 เดือน -- ปี 2010
:: เนื้อหาโดยสังเขป
ให้เนื้อหาที่สำคัญเกี่ยวกับการบริหารเชิงกลยุทธ์ ทั้งด้านแนวคิด และทฤษฎี เริ่มตั้งแต่ทำความรู้จักกับการบริหารเชิงกลยุทธ์ในภาพรวม การวางแผนกลยุทธ์ การตรวจสอบและวิเคราะห์สภาพแวดล้อม การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม การกำหนดกลยุทธ์ขององค์กร การใช้กิจกรรมสร้างมูลค่าเชื่อมโยงเพื่อสร้างข้อได้เปรียบในการแข่งขัน รวมถึงการนำแผนกลยุทธ์ไปปฏิบัติ การควบคุมและประเมินผลเชิงกลยุทธ์ อธิบายเนื้อหาโดยละเอียด เป็นลำดับขั้นตอน พร้อมบทสรุปชัดเจน เข้าใจง่าย
:: สารบัญ
บทที่ 1 การบริหารเชิงกลยุทธ์ : ภาพรวม
บทที่ 2 การวางแผนกลยุทธ์ : การกำหนดภารกิจและวัตถุประสงค์
บทที่ 3 การตรวจสอบและวิเคราะห์สภาพแวดล้อม : สภาพแวดล้อมภายในองค์การ
บทที่ 4 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกองค์การ
บทที่ 5 การกำหนดกลยุทธ์ขององค์การ
บทที่ 6 กลยุทธ์ระดับหน่วยธุรกิจ กลยุทธ์น่านน้ำสีคราม และกลยุทธ์ในสภาพแวดล้อมต่างๆ
บทที่ 7 กลยุทธ์ที่สำคัญ : การสร้างพันธมิตรทางธุรกิจ
บทที่ 8 การใช้กิจกรรมสร้างมูลค่าเชื่อมโยงเพื่อสร้างข้อได้เปรียบในการแข่งขัน
บทที่ 9 การนำแผนกลยุทธ์ไปปฏิบัติ
บทที่ 10 การควบคุมและประเมินผลเชิงกลยุทธ์