รูปภาพสินค้า รหัส9789744663726
9789744663726
หนังสือที่จะทำให้คุณมองเห็นภาพรวมของพฤติกรรมองค์การ ด้วยการวิเคราะห์ปัจจัยระดับบุคคล ระดับกลุ่ม และระดับองค์การ
ผู้เขียนสุพานี สฤษฎ์วานิช, รศ.

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 390.00 บาท
ราคาสุทธิ 390.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9789744663726
จำนวน: 462 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 184 x 259 x 21 มม.
น้ำหนัก: 840 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: -ไม่ปรากฏสำนักพิมพ์ 
พิมพ์ครั้งล่าสุด:ครั้งที่ 2 เดือน -- ปี 2009
:: เนื้อหาโดยสังเขป
ให้เนื้อหาที่สำคัญเกี่ยวกับ "พฤติกรรมองค์การสมัยใหม่" ในด้านของแนวคิดและทฤษฎี ซึ่งเป็นศาสตร์ที่มีความซับซ้อน และต้องใช้ศิลปะควบคู่ไปในการบริหารจัดการ หนังสือเล่มนี้จะทำให้คุณมองเห็นภาพรวมของพฤติกรรมองค์การ ด้วยการวิเคราะห์ปัจจัยระดับบุคคล ระดับกลุ่ม และระดับองค์การ โดยอธิบายเนื้อหาอย่างเป็นลำดับขั้น พร้อมตาราง ภาพประกอบ และแบบทดสอบหลากหลาย ที่จะช่วยให้คุณทำความเข้าใจได้ง่ายๆ ด้วยตนเอง
:: สารบัญ
ส่วนที่ 1 : พฤติกรรมองค์การ : ภาพรวม
บทที่ 1 : พฤติกรรมองค์การ : ภาพรวม

ส่วนที่ 2 : การวิเคราะห์ปัจจัยระดับบุคคล
บทที่ 2 : ปัจจัยทางด้านชีวภาพและความสามารถ
บทที่ 3 : การเรียนรู้
บทที่ 4 : ค่านิยมและทัศนคติ
บทที่ 5 : บุคลิภาพและอารมณ์
บทที่ 6 : การรับรู้
บทที่ 7 : การตัดสินใจ
บทที่ 8 : แรงจูงใจ

ส่วนที่ 3 : การวิเคราะห์ระดับกลุ่ม
บทที่ 9 : กลุ่มและทีมงาน
บทที่ 10 : ผู้นำและความเป็นผู้นำ
บทที่ 11 : การติดต่อสื่อสาร
บทที่ 12 : อำนาจและการเมือง
บทที่ 13 : ความขัดแย้ง (Conflict) และการเจรจาต่อรอง

ส่วนที่ 4 : การวิเคราะห์ในระดับองค์การ
บทที่ 14 : การออกแบบโครงการสร้างองค์การ
บทที่ 15 : การออกแบบงานและการบริหารความเครียด
บทที่ 16 : วัฒนธรรมองค์การ
บทที่ 17 : การบริหารการเปลี่ยนแปลง