รูปภาพสินค้า รหัส9789744661357
9789744661357
-
ผู้เขียนรองสาสตราจารย์ สุพานี สฤษฎ์วานิช

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 380.00 บาท
ราคาสุทธิ 380.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9789744661357
จำนวน: 580 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 185 x 262 x 26 มม.
น้ำหนัก: 1040 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: -ไม่ระบุ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: -ไม่ปรากฏสำนักพิมพ์ 
เดือนปีที่พิมพ์: 05 / 2549
:: เนื้อหาโดยสังเขป
วิชาพฤติกรรมบุคคลในองค์การ เป็นวิชาที่มีความสำคัญ เพราะเกี่ยวข้องกับทุกคนในองค์การ แต่มักจะถูกละเลยมองข้ามความสำคัญไป เพราะโดยทั่วไปผู้บริหารมักจะสนใจแต่การขาย การตลาด การผลิต หรือการเงินและบัญชีเป็นอันดับแรก เพราะมองเห็นผลได้ชัดเจนว่า โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการขายและการตลาดจะเป็นงานที่สร้างเงินให้กับองค์การ ในขณะที่งานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องคน ผู้บริหารมักจะมองว่าเป็นเรื่องที่ต้องเสียเงิน ทั้งที่ในความเป็นจริงแล้ว ความสำเร็จของกิจกรรมทางธุรกิจเหล่านั้น จะอยู่บนพื้นฐานของความสำเร็จในการบริหารคน และบริหารพฤติกรรมองค์การให้เกิดขึ้นอย่างเหมาะสม
:: สารบัญ

สารบัญ

 • พฤติกรรมองค์การ

 • การวิเคราะห์ปัจจัยระดับบุคคล

 • การเรียนรู้

 • ค่านิยมและทัศนคติ

 • บุคลิกภาพและอารมณ์

 • การรับรู้

 • การตัดสินใจ

 • การจูงใจ

 • การวิเคราะห์ระดับกลุ่ม

 • ผู้นำและความเป็นผู้นำ

 • การติดต่อสื่อสาร

 • อำนาจและการเมือง

 • ความขัดแย้งและการเจรจาต่อรอง

 • ฯลฯ