รูปภาพสินค้า รหัส9789744434456
9789744434456
อธิบายขั้นตอนเเละวิธีการพื้นฐานอย่างละเอียด นำเสนอตัวอย่างปัญหาที่หลากหลายเกี่ยวกับการจัดการการผลิตเเละโลจิสติกส์
ผู้เขียนระพีพันธ์ ปิตาคะโส, ผศ.ดร.

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 200.00 บาท
ราคาสุทธิ 200.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9789744434456
จำนวน: 208 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 187 x 260 x 10 มม.
น้ำหนัก: 375 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: ส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), สนพ. สมาคม 
เดือนปีที่พิมพ์: 7 / 2554
:: เนื้อหาโดยสังเขป
ให้เนื้อหาที่สำคัญเกี่ยวกับวิธีการเมตาฮิวริสติก เพื่อแก้ไขปัญหาการวางแผนการผลิตและการจัดการโลจิสติกส์ เริ่มตั้งทำความรู้จักกับพื้นฐานเกี่ยวกับฮิวริสติกและเมตาฮิวริสติก ตัวดำเนินการในวิธีการเมตาฮิวริสติก วิธีการเมตาฮิวริสติกที่พัฒนามาจากการค้นหาคำตอบเฉพาะที่พื้นฐาน วิธีการเชิงพันธุกรรม การหาคำตอบที่ดีที่สุดด้วยวิธีการอาณานิคมมด โดยได้อธิบายขั้นตอนและวิธีการพื้นฐานอย่างละเอียด เพื่อให้ผู้อ่านมีความเข้าใจและสามารถเริ่มต้นพัฒนาวิธีการเมตาฮิวริสติกได้
:: สารบัญ
บทที่ 1 บทนำ
บทที่ 2 ตัวดำเนินการใช้วิธีการเมตาฮิวริสติก
บทที่ 3 วิธีการเมตาฮิวริสติกที่พัฒนามาจากการค้นหาคำตอบเฉพาะที่พื้นฐาน
บทที่ 4 วิธีการเชิงพันธุกรรม
บทที่ 5 การหาคำตอบที่ดีที่สุดด้วยวิธีการอาณานิคมมด