รูปภาพสินค้า รหัส9789744433794
9789744433794
แนะแนวทางพร้อมเคล็ดลับ ของการตรวจประเมินที่ Auditor ควรรู้ จากคอลัมน์ยอดฮิต Auditor's Note
ผู้เขียนไอ-อัพ (I-UP)

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 220.00 บาท
ราคาสุทธิ 220.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9789744433794
จำนวน: 304 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 144 x 211 x 15 มม.
น้ำหนัก: 320 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: ส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)(โครงการตำรา), สมาค 
เดือนปีที่พิมพ์: 3 / 2552
:: เนื้อหาโดยสังเขป
รวบรวมบทความจากคอลัมน์ยอดฮิต (Auditor's Note) ของวารสาร For Quality ซึ่งเขียนขึ้นจากประสบการณ์ตรงของผู้ตรวจประเมิน (Auditor) มีวัตถุประสงค์เพื่อให้องค์กรต่าง ๆ ที่นำระบบมาตรฐานสากลมาใช้ ไม่ว่าจะเป็นมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ (ISO 9001:2008) มาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO 14001:2004) หรือมาตรฐานระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (OHSAS 18001:2007) ได้เข้าใจถึงเหตุผลของข้อกำหนดต่างๆ

และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในองค์กรให้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริง...อ่านสนุก เข้าใจง่าย ได้สาระครอบคลุมตั้งแต่เรื่องคุณสมบัติของ Auditor วิธีการคัดเลือก Certification Body การจัดทำเอกสารและระบบการควบคุม การกำหนดนโยบายคุณภาพ-วัตถุประสงค์คุณภาพ-เป้าหมายคุณภาพ การวางแผนการตรวจประเมินภายใน การตรวจประเมินผู้บริหาร การแก้ปัญหา (Corrective Action) การป้องกันปัญหา (Preventive Action) และอื่นๆ อีกมากมายที่เกี่ยวข้อง
:: สารบัญ
บันทึกของผู้ตรวจประเมิน ตอนที่ 1...เนื่องในโอกาสพิเศษ
บันทึกของผู้ตรวจประเมิน ตอนที่ 2...หากมีคนถามคุณว่า "ISO 9001:2008 เปลี่ยนจาก ISO 9001:2000 ไปอย่างไร"
คุณจะตอบเขาอย่างไร
บันทึกของผู้ตรวจประเมิน ตอนที่ 3...เรื่องจากประสบการณ์จริง
บันทึกของผู้ตรวจประเมิน ตอนที่ 4...ว่าด้วยเรื่องเอกสารและบันทึก
บันทึกของผู้ตรวจประเมิน ตอนที่ 5...ว่าด้วยเรื่องการบริหาร
บันทึกของผู้ตรวจประเมิน ตอนที่ 6...ว่าด้วยเรื่องการตรวจประเมินภายใน
บันทึกของผู้ตรวจประเมิน ตอนที่ 7...ว่าด้วยปัญหา (ที่เกิดแล้วและยังไม่เกิด)
บันทึกของผู้ตรวจประเมิน ตอนที่ 8...ว่าด้วยเรื่องของงานสนับสนุน แต่สำคัญ
บันทึกของผู้ตรวจประเมิน ตอนที่ 9...ว่าด้วยเรื่อง รักโลก รักษ์สิ่งแวดล้อม
บันทึกของผู้ตรวจประเมิน ตอนที่ 10...ปลอดภัยไว้ก่อน
บันทึกของผู้ตรวจประเมิน ตอนที่ 11...เรื่องคลายเครียด