รูปภาพสินค้า รหัส9789744012265
9789744012265
เรียบเรียงจาก พ.ร.บ. ควบคุมอาคารและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง แยกเป็นหมวดหมู่ ตามประเภทอาคาร
ผู้เขียนทรงศักดิ์ รวิรังสรรค์

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 250.00 บาท
ราคาสุทธิ 250.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9789744012265
จำนวน: 316 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 212 x 294 x 15 มม.
น้ำหนัก: 720 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: ทรงศักดิ์ รวิรังสรรค์ 
เดือนปีที่พิมพ์: 2 / 2553
:: เนื้อหาโดยสังเขป
ให้เนื้อหาที่สำคัญเกี่ยวกับกฎหมายอาคารในเขต กทม. เรียบเรียงจาก พ.ร.บ. ควบคุมอาคารและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง แยกเป็นหมวดหมู่ ตามประเภทอาคาร อาทิ บ้านพักอาศัย, อาคารอยู่อาศัยรวม, อาคารขนาดใหญ่, โรงงาน และอีกหลากหลาย อธิบายเนื้อหาโดยละเอียด เป็นลำดับขั้นตอน พร้อมภาพประกอบชัดเจน เข้าใจง่าย
:: สารบัญ
1. บทนำ
2. อาคารต่างๆ ตาม พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร
3. การติดตั้งลูกกรงเหล็กดัด
4. การเขียนแผนผังบริเวณ และแบบแปลน สำหรับการก่อสร้างอาคาร
5. การเขียนแบบดัดแปลง, ต่อเติมอาคาร
6. แนวอาคาร และความสูงอาคาร
7. การก่อสร้างอาคารชิดเขตที่ดิน
8. ข้อยกเว้นและข้อห้าม
9. ขั้นตอนการขออนุญาติสร้าง, ดัดแปลงอาคาร
10. โทษของการกระทำผิดตาม พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร, พ.ร.บ. ผังเมือง
11. การก่อสร้าง รื้อถอน ดัดแปลง เคลื่นย้ายอาคาร การขุดดินและถมดิน
12. ภาคผนวก