รูปภาพสินค้า รหัส9789742319816
9789742319816
ให้ความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์กร พร้อมนำเสนอแนวทางการศึกษาวัฒนธรรมองค์กรในบริบทที่สำคัญ โดยอธิบายถึงแนวคิดและทฤษฎีสำคัญที่เกี่ยวข้อง ที่จะเป็นพื้นฐานเชิงทฤษฎีที่อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรม
ผู้เขียนบุษกร วัชรศรีโรจน์, ผศ.ดร.

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 510.00 บาท
ราคาสุทธิ 510.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9789742319816
จำนวน: 274 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 191 x 261 x 12 มม.
น้ำหนัก: 570 กรัม
เนื้อในพิมพ์: คละสี 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, สถาบัน 
เดือนปีที่พิมพ์: 6 / 2561
:: เนื้อหาโดยสังเขป
หนังสือ "วัฒนธรรมองค์การ" เล่มนี้ประกอบด้วยเนื้อหาสองส่วนหลัก โดยส่วนที่หนึ่งเป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์การ ให้ผู้อ่านได้ทราบถึงความสำคัญและความหมายของวัฒนธรรมองค์การ รวมทั้งความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์การที่พึงทราบ ทั้งลักษณะโดยธรรมชาติ ความเป็นลำดับชั้นจากวัฒนธรรมที่ดำรงอยู่ทับซ้อนกันในองค์กรและสะท้องถึงวัฒนธรรมองค์การ และส่วนที่สองนำเสนอแนวทางการศึกษาวัฒนธรรมองค์การในบริบทที่สำคัญ โดยอธิบายถึงแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง พร้อมแนวปฏิบัติและตัวอย่างจริงที่จะเป็นประโยชน์ในการเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจ และสามารถนำไปศึกษาและเสริมสร้างวัฒนธรรมในองค์การได้
:: สารบัญ
บทที่ 1 ความรู้เรื่องวัฒนธรรมองค์การ
บทที่ 2 ลักษณะของวัฒนธรรมองค์การ
บทที่ 3 วัฒนธรรมองค์การและภาวะผู้นำ
บทที่ 4 วัฒนธรรมและผลการดำเนินงานขององค์กร
บทที่ 5 การสื่อสารและวัฒนธรรมองค์การ
บทที่ 6 กระบวนการมหภาคและวัฒนธรรมองค์การ
บทที่ 7 การบวนการจุลภาคและวัฒนธรรมองค์การ
บทที่ 8 การประเมินวัฒนธรรมองค์การ