รูปภาพสินค้า รหัส9789742319298
9789742319298
เหมาะสำหรับผู้ที่เรียนรู้และสามารถใช้ภาษาญี่ปุ่นได้ในระดับหนึ่ง แต่ยังขาดประสบการณ์ในการใช้ภาษาญี่ปุ่นในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งการเขียนจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ การเขียนเอกสาร การทำไฟล์เพื่อใช้ในการนำเสนอ ฯลฯ
ผู้เขียนFukasawa Nozomi (ฟุคาซาวะ โนโซมิ), Hamada Miwa (ฮามาดะ มิวะ), Goto Hiroki (โกโต ฮิโรกิ, รศ.), Fukagawa Miho (ฟุคากาวะ มิโฮะ)
ผู้แปลนรีนุช ดำรงชัย, ผศ.ดร., Goto Hiroki (โกโต ฮิโรกิ, รศ.)

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 150.00 บาท
ราคาสุทธิ 150.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9789742319298
จำนวน: 135 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 192 x 261 x 6 มม.
น้ำหนัก: 265 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, สถาบัน 
เดือนปีที่พิมพ์: 7 / 2561
:: เนื้อหาโดยสังเขป
หนังสือเล่มนี้เขียนขึ้นสำหรับผู้ที่เรียนรู้และสามารถใช้ภาษาญี่ปุ่นได้ในรัดับหนึ่ง แต่ยังขาดประสบการณ์ในการใช้ภาษาญี่ปุ่นในรูปแบบต่างๆ ทั้งการเขียนจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ การเขียนเอกสาร การทำไฟล์เพื่อใช้ในการนำเสนอ ตลอดจนการสืบค้นข้อมูลเป็นภาษาญี่ปุ่น โดยภายในตำราเล่มนี้ จะเริ่มต้นจากการแนะนำวิธีการพิมพ์ภาษาญี่ปุ่นในคอมพิวเตอร์ วิธีการสืบค้นและบันทึกข้อมูลโดยใช้ภาษาญี่ปุ่น จากนั้นจะเป็นการอธิบายถึงแนวทางและเคล็ดลับในการพิมพ์ ตลอดจนมารยาทและข้อควรระวัง ในกรณีที่ต้องการเขียนเอกสารเพื่อจุดประสงค์ต่างๆ รวมถึงการทำไฟล์เพื่อใช้ในการนำเสนอ และในส่วนสุดท้ายจะเป็นการแนะนำแนวทางในการรักษาความปลอดภัยทางข้อมูล และจริยธรรมสารสนเทศในกรณีที่ใช้คอมพิวเตอร์เพื่อสืบค้นและนำเสนอข้อมูล โดยในแต่ละส่วนจะมีแบบฝึกหัดให้ผู้อ่านได้ลองปฏิบัติตามคำอธิบายที่มีในตำรา เพื่อช่วยให้สามารถเข้าใจและฝึกฝนจนเกิดความเคยชินในการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อเขียนภาษาญี่ปุ่นในที่สุด
:: สารบัญ
1 มาพิมพ์เป็นภาษาญี่ปุ่นกันเถอะ : ฝึกพื้นฐานในการพิมพ์เป็นภาษาญี่ปุ่นเพื่อใช้คอมพิวเตอร์ด้วยภาษาญี่ปุ่น
2 มาสืบค้นข้อมูลเป็นภาษาญี่ปุ่นกันเถอะ : ใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อสืบค้นข้อมูลสำหรับการทำเอกสาร เกี่ยวกับเมืองไรโจและงานเทศกาลที่จะจัดขึ้น
3 มาเขียนอีเมลเป็นภาษาญี่ปุ่นกันเถอะ : ใช้อีเมลติดต่อกับสมาชิกคณะกรรมการดำเนินงาน และตอบข้อสอบถามต่าง ๆ
4 มาเขียนเอกสารเป็นภาษาญี่ปุ่นกันเถอะ : เขียนเอกสารสรุปเนื้อหาเกี่ยวกับงานเทศกาล (เช่น วันเปิดงาน สถานที่จัดงาน โปรแกรมงาน เป็นต้น) ให้เข้าใจได้ง่าย
5 มาทำสไลด์นำเสนอเป็นภาษาญี่ปุ่นกันเถอะ : จัดทำสไลด์เพื่อใช้แนะนำงานเทศกาล เขียนคำบรรยายและเตรียมเอกสารประกอบการนำเสนอ