รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9789742295868
จำนวน: 132 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 209 x 289 x 8 มม.
น้ำหนัก: 450 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: -ไม่ระบุ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: เพิ่มผลผลิตแห่งชาติ, สถาบัน 
เดือนปีที่พิมพ์: 02 / 2547
พิมพ์ครั้งล่าสุด:ครั้งที่ 1 เดือน -- ปี ----
:: เนื้อหาโดยสังเขป
กล่าวถึงเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ ครอบคลุมรายละเอียดต่างๆ ได้แก่ ตราสัญลักษณ์, ความเป็นมาของรางวัลคุณภาพแห่งชาติ, ค่านิยมหลัก แนวคิด และกรอบของเกณฑ์, ลักษณะสำคัญของเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ, คะแนนของหมวดและหัวข้อต่าง ๆ, เกณฑ์เพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ พ.ศ.2547, อภิธานศัพท์, คำอธิบายเกี่ยวกับหมวดและหัวข้อ, ระบบการให้คะแนน และเรื่องอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
:: สารบัญ

สารบัญ

 • ตราสัญลักษณ์

 • ความเป็นมาของรางวัลคุณภาพแห่งชาติ

 • ค่านิยมหลัก แนวคิด และกรอบของเกณฑ์

 • ลักษณะสำคัญของเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ

 • คะแนนของหมวดและหัวข้อต่างๆ

 • เกณฑ์เพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ พ.ศ. 2547

 • อภิธานศัพท์

 • คำอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับหมวดและหัวข้อ

 • ระบบการให้คะแนน

 • แนวทางการให้คะแนน

 • แนวทางการตอบเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ

 • การสมัครรับรางวัล

 • เงื่อนไขและข้อกำหนดทั่วไป

 • ใบสมัคร