รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9789742293710
จำนวน: 148 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 145 x 212 x 10 มม.
น้ำหนัก: 225 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: -ไม่ระบุ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: พาณิชพระนคร (2535) จำกัด 
เดือนปีที่พิมพ์: 11 / 2545
พิมพ์ครั้งล่าสุด:ครั้งที่ 1 เดือน 11 ปี 2002
:: เนื้อหาโดยสังเขป
คู่มือการทำสัญญาสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เล่มนี้ จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจทางกฎหมายสัญญา กฎหมายธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์และกฎหมายที่น่าสนใจ ตลอดจนข้อพิจารณาและคำแนะนำเบื้องต้นในการทำสัญญาประเภทต่าง ๆ แก่ผู้ประกอบการ จึงเหมาะสำหรับผู้ที่ไม่เคยศึกษากฎหมายมาก่อน หรือมีความรู้กฎหมายเบื้องต้นมาบ้างแล้ว ( โดยเฉพาะผู้ที่ต้องการทำสัญญาที่เกี่ยวกับธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ( e-commerce ) หรืออีบิสสิเนส ( e-business ) ตลอดจนกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคที่ผู้ประกอบการควรรู้ อาทิเช่น การชำระเงินทางอินเทอร์เน็ต, การทำตลาดออนไลน์ และการโฆษณาและจำหน่ายผลิตภัณฑ์สุขภาพทางอินเทอร์เน็ต )
:: สารบัญ


สารบัญ

  • คำนำ

  • บทนำ

  • บทที่ 1. ความรู้ทั่วไปในการประกอบธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

  • บทที่ 2. คำถาม-คำตอบเกี่ยวกับกฎหมายสัญญาและพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2544

  • บทที่ 3. ข้อตกลงเกี่ยวกับธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์และเทคนิคการทำสัญญา

  • บทที่ 4. การเตรียมความพร้อมของผู้ประกอบธุรกิจ และกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค

  • บรรณานุกรม

  • ภาคผนวก